Middle section

Goed nieuws rondom het herinrichtingsplan voor de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder. Het bestemmingsplan 'Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder’ is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Lingewaard.

Vanaf woensdag 6 juni 2018 liggen de Milieu Effect Rapportage (MER), het bestemmingsplan en alle vergunningen als definitief besluit zes weken ter inzage. Deze documenten zijn vanaf begin juni ook in te zien en te downloaden via de website www.coordinatiegelderland.nl onder het tabblad ‘Buitenpolder Angeren’, ‘Definitieve besluiten’. Eind juli weten we meer en hebben we beter zicht op de planning van het project.

Het plan

Het plan voor de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder gaat uit van landbouw aan de ene kant, en ongeveer 45 hectare natuurontwikkeling met recreatiemogelijkheden aan de andere zijde. Een geul op de plaats van een voormalige Rijnmeander verbindt de beide zijden van de uiterwaard. Daarnaast maakt de geul de natuur en het landschap van deze boeiende plek beleefbaar en wordt de hoogwaterveiligheid vergroot.

Verwerking van grondstoffen
Bij de werkzaamheden komen zand en klei vrij. Het zand kan onder andere worden gebruikt voor het project ViA15 (doortrekken van de A15). De klei wordt door onder andere Caprice gebruikt voor de baksteenproductie.

​​​​​​​Meer informatie

Op de projectpagina vindt u meer informatie over het plan voor de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder. Ook is er een nieuwe nieuwsbrief verschenen.