Middle section

In het kader van het 60-jarig bestaan van de Vogelwacht Utrecht en het 50-jarig bestaan van het Instituut voor Natuureducatie organiseerden beide verenigingen op zaterdag 19 mei vier vogelexcursies bij de Hooge Kampse Plas in Groenekan (gemeente De Bilt). Zo’n 160 belangstellenden werden gedurende de ochtend door een aantal excursieleiders begeleid.

Herinrichting

GrondbankGMG zorgt in samenwerking met het Utrechts Landschap voor de herinrichting van de Hooge Kampse Plas. Het Utrechts Landschap is eigenaar van de plas. GrondbankGMG dekt de vervuilde sliblaag af, maakt de plas ondieper en legt enkele eilandjes aan. Hierdoor ontstaat een betere uitgangssituatie voor natuurontwikkeling.

Geslaagde excursies

In De Vierklank geeft Wigle Braaksma van de Vogelwacht Utrecht een toelichting op de locatiekeuze voor de vogelexcursies: "Wij hebben deze locatie gekozen, omdat het gebied rond de Hooge Kampse Plas goed begaanbaar is en in de omgeving veel vogels voorkomen." Dit bleek ook uit het aantal waargenomen vogelsoorten. In totaal werden 56 vogelsoorten waargenomen. Er werden onder andere leuke waarnemingen gedaan van een luidkeels zingende Bosrietzanger, Tafeleend, Kleine Plevier, Oeverloper en nestelende Oeverzwaluwen.