Middle section

Groen nieuws! We hebben de vergroening van onze loswal op bedrijventerrein Rijnpark in Arnhem afgerond. Langs de betonnen muren die als omheining van de loswal dienen, hebben we stenen verwijderd en plantvakken gemaakt. Aan de muren is betongaas bevestigd waardoor klimplanten de kans krijgen om omhoog te groeien. De aanplant van deze klimplanten geeft direct een groener aanzicht van de locatie.

Verkoeling door vergroening

De gemeente Arnhem stimuleert vergroening in de binnenstad om zo het opwarmen van de binnenstad tegen te gaan. ‘Dode’ materialen, zoals beton en andere verharding, houden in warme perioden langer warmte vast. De toevoeging van groen biedt verkoeling. Bovendien zorgt vergroening voor meer biodiversiteit en belevingswaarde van de omgeving. Een mooie win-win-winsituatie.

De Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) heeft bedrijven die op de Arnhemse bedrijventerreinen gevestigd zijn, verzocht te participeren in een vergroeningsinitiatief. Eind 2017 werd onze loswal op Rijnpark door de StAB al uitgeroepen tot een van de koplopers van de vergroening.

Wij denken dat dit een mooi voorbeeld is van hoe groen ook bij beperkte ruimte goed toegepast kan worden. Wij bedanken de gemeente Arnhem en de StAB voor de steun en medewerking.