Middle section

Afgelopen zaterdag ontvingen wij in de Kesselse Waard in Maren-Kessel de VVD-fracties van Waterschap Aa en Maas, de gemeente Oss en de gemeente West Maas en Waal. Onder fantastische weersomstandigheden gaven wij samen met Natuurmonumenten uitleg over de voortgang van de herinrichting van de Kesselse Waard.

Varen en wandelen

De ochtend begon met koffie en thee en een uitleg van Fons Mandigers (Natuurmonumenten) en Iwan Reerink en Wim Vermeule (GrondbankGMG/K3) over de historie van het gebied, de plannen voor de herinrichting en het uiteindelijke resultaat. Ook stonden we uitgebreid stil bij hoe de verondieping, de motor achter de herinrichting van het gebied, in z’n werk gaat. Vervolgens werd het gezelschap in twee groepen verdeeld. Eén groep voer met de boot richting het ponton vanwaar de grond en waterbodem, die via schepen in de Kesselse Waard aankomt, wordt toegepast in de plas om de plas minder diep te maken. De andere groep wandelde langs de oever richting het drijfscherm en de getijdegeul. Na 45 minuten werd er gewisseld.

Wij kijken terug op een geslaagde ochtend. Wilt u ook meer weten over dat wat er in de Kesselse Waard gebeurt? Wij zetten onze deuren ook graag voor u open! Bent u aangesloten bij een stichting, vereniging, school of een ander gezelschap en wilt u een rondleiding? In overleg kan er veel!

Over de Kesselse Waard

K3 heeft in overleg met Natuurmonumenten en in samenwerking met Rijkswaterstaat het initiatief genomen om een deel van de Kesselse Waard te herinrichten door verondieping. Het gebied wordt heringericht om goede omstandigheden te creëren voor riviergebonden natuurontwikkeling. Het verondiepen gebeurt door het toepassen van herbruikbare grond en waterbodem. Door het verondiepen nemen de ontwikkelingsmogelijkheden voor flora en fauna én de beleefbaarheid voor de recreant en omwonenden toe. In ondieper water kunnen planten, vissen en andere dieren namelijk veel beter gedijen dan in diep water. Dat zorgt ervoor dat het water schoner wordt en dat zorgt er weer voor dat ook de natuur rondom de plas zich beter kan ontwikkelen.

Images