Dat ook kleine veranderingen kunnen bijdragen aan de leefomgeving van weidevogels zie je in Rha langs de IJssel. In 2019 en 2020 is de uiterwaard hier zo’n twee meter verlaagd door kleiwinning. Het resultaat is een uiterwaard waar bijna jaarrond water in staat. Ideaal voor weide- en watervogels, want in natte grond is voedsel beter bereikbaar.

Middle section

Boer Arend-Jan Breukink wilde iets doen voor de weidevogels

Samen met de eigenaar van de percelen langs de IJssel, Arend-Jan Breukink, is een plan bedacht om in de open uiterwaarden kleiwinning uit te voeren. Arend-Jan maakt zich zorgen over de natuur en wil weidevogels een helpende hand toesteken. Door winning van klei is een gebied van ongeveer vier hectare in de uiterwaarden verlaagd en versterkt als weidevogelgebied.

Kluut, grutto, kievit, scholekster.. bijna iedere weidevogel is al gespot

Als we het gebied dit voorjaar bezoeken met Arend-Jan zien we dat deze herinrichting zeer goed geslaagd is. Arend-Jan laat ons zien wat hier inmiddels al aan flora en fauna te vinden is. In de uiterwaard zien we een terrein met een ondiep stuk water waar kluten, tureluurs, scholeksters en kleine plevieren rondscharrelen. Rondom het water zijn grassen, kruiden en bloemen te vinden waar veel insecten op af komen.

Arend-Jan: “Ik had nooit gedacht dat je in zo’n relatief korte tijd al zo’n grote verandering zou zien. Inmiddels heb ik al ruim twintig weide- en watervogelsoorten geteld. Van de gele kwikstaart tot de kneu en van de grutto tot de stern. Met name als we kijken naar het aantal broedparen. Niet alleen op het ingerichte terrein, maar ook op direct aansluitende landbouwgronden. Zo steeg het aantal gelokaliseerde kievitsnesten – gemonitord in opdracht van Sovon Vogelonderzoek Nederland – van 8 in 2020 naar 37 in 2021. En dat op totaal nog geen 20 hectare land. Heel bijzonder! Ik vind dit project enorm geslaagd.”

Klei, essentiële grondstof voor de bouwsector

De klei is gewonnen door onze dochteronderneming Delgromij. Het is vervoerd naar steenfabrieken in de regio, waar er bakstenen van zijn gemaakt. Zo leveren we enerzijds grondstoffen voor de bouwsector, anderzijds helpen we de natuur een handje.

Dat smaakt naar meer

Ten oosten van het inmiddels heringerichte natuurgebied kijken we naar de mogelijkheid om nog een deel van de uiterwaard te verlagen. Zo kunnen we door herinrichting een aaneengesloten leefgebied voor weide- en watervogels realiseren. Diversiteit is belangrijk voor veel aspecten in de natuur. Het mooiste is als we een netwerk van gebieden kunnen maken die we met elkaar verbinden. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van flora en fauna.