De herinrichting van de Millingerwaard nadert zijn voltooiing. Door grondstoffenwinning (klei en zand) is een prachtig natuurgebied ontstaan. Het komende jaar zijn we nog bezig met de laatste inrichtingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het overspuiten van zand van de westzijde van het gebied naar de oostzijde. Om dat te kunnen doen, was er wel een flinke logistieke operatie nodig; een van de zandzuigers hebben we uit de oostplas getakeld, 5km dwars door de Millingerwaard vervoerd om ‘m vervolgens aan de andere kant van de Millingerwaard weer in het water te takelen.

Middle section

Een flinke logistieke operatie

Het is geen kwestie van ‘even’ een zandzuiger verplaatsen. Zandzuiger Jan Willem III is veel te groot om in zijn geheel te vervoeren. Onze monteurs hebben ‘m zorgvuldig in een aantal delen uit elkaar gehaald en klaargemaakt voor transport via vrachtwagens. In een colonne van vrachtwagens werd de zuiger naar de andere kant van de Millingerwaard vervoerd. Daar werden de onderdelen in het water getakeld en weer in elkaar gezet. Een fraai staaltje werk van onze technische collega’s!

Waarom overspuiten?

Een deel van het zand dat we in de Millingerwaard winnen is geschikt als grondstof voor de bouwsector. Het overige deel wordt weer ‘teruggestort’. Tijdens de zandwinning van de afgelopen jaren is het zand dat aan het eind van het project teruggestort zou worden op een tijdelijke plek neergelegd in het water aan de westkant van de Millingerwaard (de donkerblauwe lijn op het kaartje hieronder). We zijn nu zover dat we het zand dat daar ligt, naar zijn definitieve bestemming kunnen transporteren. Een zandzuiger zuigt het zand op en via persleidingen wordt het zand naar de oostkant van de Millingerwaard (de lichtblauwe lijn op het kaartje) getransporteerd. Met het zand dat we overspuiten leggen we onder andere flauwe oevers aan.

Oplevering

Eind 2021 worden de werkzaamheden afgerond. We kunnen we dan samen met onze samenwerkingspartners een prachtig, uniek gebied in Nederland opleveren waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

 

Dronefoto takelwerk: © Ton Rutten