Marspolder

Placeholder image

De Marspolder staat in de wijde omgeving bekend vanwege de aantrekkingskracht voor bijzondere vogelsoorten. Er zijn diverse soorten van de Rode lijst waargenomen. Wij hebben het project in 2003 afgerond. Het gebied wordt nu beheerd door de stichting Het Geldersch Landschap.

Content Paragraphs

Het initiatief 

Het natuurgebied de Marspolder is ontstaan door de winning van zand, grind en is gelegen in Lienden. Het gebied kent een aantal oude geulen die herinneren aan het veranderende stroomgebied van de Rijn. De oeverwallen en kleibanen in de ondergrond maken het gebied interessant voor grondstofwinning omdat de rivieren in de loop van de tijd klei, zand en grind hebben meegevoerd en hebben afgezet in en naast oude rivierlopen. Wij hebben de Marspolder gemaakt door ontgronding in te zetten voor natuurontwikkeling.

Samenwerking

Voordat wij in 1995 betrokken raakten bij het project, bestond er bij de omwonenden weerstand tegen de zandwinning in het gebied. Zoveel weerstand zelfs, dat het project in een impasse belandde. Na overname van de positie zijn wij direct in overleg getreden met de omwonenden, met als uitgangspunt samenwerking, transparantie en creativiteit. We hebben de oude vergunningen door midden gescheurd en hebben gezamenlijk met stichting Het Geldersch Landschap en de omwonenden een nieuw inrichtingsplan getekend. Deze positieve werkwijze is voor ons de basis geweest van vele andere projecten. In de Marspolder zelf hebben we een aantal jaar met veel plezier in een constructieve samenwerking een prachtig natuurgebied gemaakt.

De Marspolder kenmerkt zich door kilometers oeverlengte door de eilanden die zijn aangelegd. Al tijdens de winning zijn de oevers aangeplant waardoor er bij de overdracht in 2003 al een prachtig natuurgebied overging naar beheerder Geldersch Landschap. Tegenwoordig herbergt het gebied bijzondere vogelsoorten. Kenmerkend voor het proces tussen ons, Geldersch Landschap en de omwonenden hebben wij een kunstwerk van Jos van Doorn bij de oplevering cadeau gedaan aan het gebied. Het kunstwerk is te bewonderen in het gebied en laat drie zwanen aan een paal van grind zien die symbool staan voor achtereenvolgens de moeilijke start van het project, de uitvoeringsperiode en de feestelijke oplevering. 

Images
Placeholder image
Placeholder image
Kunstwerk Marspolder