De Gamerensche Waard is door verondieping een prachtig natuurgebied geworden.

Content Paragraphs

In de gemeente Zaltbommel, aan de zuidelijke oever van de Waal, ligt de Gamerensche Waard. In twee etappes is hier een fantastisch natuurgebied ontstaan. De rivier heeft in dit gebied de vrijheid gekregen om via nevengeulen haar weg te volgen. Daardoor is een gevarieerd gebied ontstaan.

Dijkverzwaring in de jaren ‘90

In de jaren ’90 werden na het hoge water van 1993 en 1995 de dijken verzwaard. Daarvoor was materiaal nodig. Er lag toen al een plan om de Gamerensche Waard te herinrichten tot een stelsel van nevengeulen. Samen met het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer is dit project versneld uitgevoerd om voldoende zand en klei te hebben om de dijk ter plekke te kunnen verstevigen. Daarbij is natuurontwikkeling altijd de drijfveer gebleven.

Verondieping

In 2008 zijn we samen met omwonenden, overheid en bedrijven gaan werken aan een plan voor de herinrichting door verondieping van de Gamerensche Waard. Het doel: een goede basis creëren voor de ontwikkeling van de natuur. De herinrichting realiseerden we door het verantwoord en zorgvuldig toepassen van herbruikbare baggerspecie (waterbodem) dat vrijkwam bij onder andere het uitbaggeren van kanalen, rivieren en havens. Dat werd gedaan door onze dochteronderneming Grondbank GMG. Het werd het eerste Bbk (Besluit bodemkwaliteit)-project in rijkswater. In 2013 is het afrondende werk verricht; het aanbrengen van een leeflaag en het opvullen van de tijdelijke vaargeul. En het eindresultaat mag er zijn.

Placeholder image

Title
Een waardevol natuurgebied

Text

De vele hoogteverschillen, wisselende waterstanden en grondsoorten zorgen voor een grote variatie aan planten en dieren. Er komen zeldzame planten voor zoals veldsalie, slijkgroen en engelse alant. Inventarisaties leverden verder zeventien libellensoorten, zes soorten sprinkhanen en negen vlindersoorten op. Ook voor vogels als zilverreigers, lepelaars, het ijsvogeltje, en honderden oeverzwaluwen heeft dit stukje rivierengebied een biotoop geleverd. En het gebied is geschikter dan ooit als paai- of verblijfplaats voor stroom minnende vissoorten. Het is daarmee één van de meest waardevolle stukjes natuur uit de Bommelerwaard geworden.

Samenwerking

Samenwerking was het sleutelwoord in dit project. Met elkaar hebben wij aangetoond dat overheid, inwoners, bedrijven en politiek perfect kunnen samenwerken.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations