In de oksel van de A50 en A73 bij Beuningen creëren we geluidsduinen in de vorm van een glooiend parklandschap.

Content Paragraphs

Langs de A73 ter hoogte van knooppunt Ewijk is een hoge grondwal te vinden. In opdracht van de gemeente Beuningen legt Grondbank GMG in de oksel van de A50 en A73 geluidsduinen in de vorm van een glooiend parklandschap aan. Inmiddels nadert het duin langs de A73 zijn voltooiing. We zijn nu ook bezig met een duin langs de A50.

Groene mantel

De gemeente heeft de wens om een nieuw landschap tussen Beuningen en Ewijk te creëren en het geluid te reduceren. Rondom dit gebied realiseren we een ‘groene mantel’: geluidsduinen met een landschappelijk uiterlijk, zowel in glooiend verloop als in beplanting. Ze gaan bescherming bieden tegen de invloeden van de A50 en A73.  

Nuttig hergebruik van grond en baggerspecie

We realiseren de geluidsduinen door overtollige grond en baggerspecie die bij projecten elders vrij komt. Het gaat om grond die vrijkomt bij de aanleg van wegen en tunnels en baggerspecie die vrijkomt bij het onderhouden van vaarwegen om de doorstroming op peil te houden en ze goed bevaarbaar te houden. Dit soort projecten is goed te realiseren met grond en baggerspecie die elders overbodig is en nu weer nuttig en circulair wordt ingezet. Daar gaat een zorgvuldige acceptatieprocedure aan vooraf. Grond en baggerspecie keuren wij uitgebreid en gebruiken we alleen als het voldoet aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Iedere partij wordt individueel beoordeeld. Zo geven we dit materiaal op een zorgvuldige, verantwoorde en duurzame manier een tweede leven.

Kleiwinning

De geluidswal langs de A73 is aan de snelwegzijde helemaal gereed. Aan de 'binnenkant' van de geluidsduin zijn we bezig met de afwerking. Inmiddels zijn we ook bezig met de aanleg van een geluidsduin langs de A50. Daarvoor wordt eerst de klei gewonnen door onze dochteronderneming Delgromij. Deze klei wordt vervoerd naar baksteenfabrieken waar er bakstenen en dakpannen van worden gemaakt. Als de kleiwinning klaar is, starten we met de opbouw van de geluidswal.  

Meer weten?
Paragraphs