Hooge Kampse Plas

Content Paragraphs

In mei 2010 is K3Delta in samenwerking met Het Utrechts Landschap gestart met de verondieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan (gemeente De Bilt). Het project De Hooge Kampse Plas verbindt ecologische, recreatieve en maatschappelijke doelen met elkaar. Deze driehoek van duurzame doelen maakt dit project uniek. De Hooge Kampse Plas ligt ten zuiden van Groenekan, tussen Utrecht en De Bilt in de gemeente De Bilt, op een rijafstand van 5 minuten vanaf de A27 (afrit De Bilt/Utrecht Veemarkt).

Historie
De Hooge Kampse Plas is begin jaren ’70 ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A27. Er bleef een diepe plas over die na de zandwinning is gebruikt voor het storten van huisvuil en bedrijfsafval (1974-1977) en baggerspecie uit het Amsterdam-Rijnkanaal (1978-1979). Dit resulteerde in een plas die de Biltse bijnaam ‘stinkgat’ had, met een gemiddeld 5 meter dikke sliblaag verontreinigd met PAK’s, PCB’s, metalen en olie. De plas maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en is met de omringende oevers sinds 2003 eigendom van Het Utrechts Landschap.

Het project
Utrechts Landschap heeft in 2003 besloten deze voormalige zandafgraving en stortplaats om te vormen tot een prachtige omgeving voor natuur en recreatie. GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, dekt de vervuilde sliblaag af, maakt de plas ondieper en legt enkele eilandjes aan zodat vegetatie er beter kan groeien en een geschikte leefomgeving voor vogels ontstaat. Na realisatie is de Hooge Kampse Plas een schitterende locatie voor mens en natuur. De herinrichtingsplannen zijn in nauw contact met omwonenden, natuurliefhebbers, Gemeente De Bilt en het waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) tot stand gekomen. 

Uitvoering en planning
Vanaf de start van de uitvoering in 2010 is er ruim 1,1 miljoen m3 grond en waterbodem in de plas aangebracht. Voor de inrichting van het Noordelijk deel van de plas (fase 1), waarin ook eilanden worden gemaakt, is de benodigde hoeveelheid toegepast. Het eerste compartiment (Noordoostelijk deel) is in oktober 2014 opgeleverd. Het tweede compartiment (Noordwestelijk deel) is in oktober 2018 opgeleverd. Dit compartiment is de afgelopen jaren drooggepompt om de bovenlaag te laten 'rijpen'. Door weer en wind wordt een draagkrachtige korst gevormd waardoor het terrein begaanbaar is geworden voor graafmachines. De ondergrond is in het najaar van 2017 gerealiseerd. In september zullen de eilanden op de juiste hoogte worden aangelegd, inclusief een zanderige bovenlaag. De ontstane begroeiing in dit compartiment is dus tijdelijk van aard en heeft bijgedragen aan de natuurlijke rijping van de ondergrond.

Langs de oever is in 2019 een oeverzwaluwwand aangelegd. Ook wordt er in het najaar van 2019 nog een vogelkijkscherm geplaatst. Op basis van het huidige vultempo kan het gehele natuurontwikkelingsproject, dus inclusief fase 2 (de herinrichting van de zuidzijde) in 2020 worden afgerond. De planning is wel afhankelijk van de vrijkomende hoeveelheden overtollige grond en waterbodem in de omgeving. 

Communicatie
Tijdens de uitvoeringsfase communiceert GrondbankGMG frequent en open over de vorderingen van het project. Enkele malen per jaar komt een klankbordgroep bijeen waarin alle externe betrokken partijen verenigd zijn om de vorderingen te bespreken.

Contact
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wim Vermeule via 0243488860 of via w.vermeule@grondbankgmg.nl.

Images
Placeholder image