In de Keentse uiterwaard hebben we gewerkt aan een riviernatuurgebied waarbij ook de hoogwaterveiligheid is vergroot.

Content Paragraphs

Keent, een verzameling tussen de dijken gelegen boerderijen en woonhuizen, is met 72 inwoners de kleinste kern van de gemeente Oss. DLG (Dienst Landelijk Gebied) en Rijkswaterstaat hebben begin jaren 2000 de handen ineengeslagen om in de Keentse uiterwaard een natuurgebied te realiseren waarbij ook de Maas meer ruimte krijgt. Onze dochteronderneming K3Delta heeft daarvoor onder andere de oude Maasarm over een lengte van vier kilometer uitgegraven en creëerde daarnaast de juiste voorwaarden voor hoogwaardige natuurontwikkeling.

Natuurontwikkeling en rivierverruiming

In 1938 werd er een meander van de Maas dichtgegooid die door de Keentse uiterwaard liep. Daardoor werd de Keentse uiterwaard van de Maas afgesneden. Daardoor verdween de riviernatuur en sindsdien is de uiterwaard landbouwkundig in gebruik geweest. DLG en Rijkswaterstaat hebben een plan gemaakt om het gebied juist weer bij de rivier te betrekken, een goede basis te creëren voor natuurontwikkeling en bovendien een bijdrage te leveren aan de hoogwaterveiligheid.

Ruimte voor natuur, water en mens

De afgesneden meander is van 2005 tot 2014 door K3Delta over een lengte van vier kilometer opnieuw uitgegraven en aan één zijde met de Maas verbonden. Er ligt nu een brede watergeul te midden van ooibossen, struwelen, moerassen, stroomdalgraslanden en verschillende recreatievoorzieningen. Het uitgraven van de oude Maasarm zorgt bovendien voor een waterstandverlaging van de Maas. Dit vergroot de veiligheid voor bewoners achter de dijken.

Het gebied omvat 330 hectare nieuwe spannende natuur en een prettige omgeving om te wonen en (natuurgericht) te recreëren. Langeafstand wandelpaden en fietsroutes brengen toeristen in de streek. En het houdt niet op de bij de Keentse uiterwaard. In de aangrenzende uiterwaard is over een oppervlakte van ruim 3 km² nieuwe natuur gemaakt door grond af te graven en nevengeulen aan te leggen.

Afgerond in 2014

Het project is afgerond in 2014. Het gebied wordt beheerd door Brabants Landschap. Onder invloed van de rivierdynamiek volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en heeft het gebied zich de afgelopen jaren al fantastisch ontwikkeld.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Luchtfoto: © Aeroluchtfoto Brouwer - Brummen