Koornwaard Heukelum

Koornwaard Heukelum
Content Paragraphs

De voormalige zandwinplas Koornwaard ligt in het uiterste westen van de provincie Gelderland, in het rivierengebied aan de Linge nabij Heukelum en Kedichem. De plas ligt in de gemeente Lingewaal en heeft een oppervlak van ongeveer 19 hectare. Deze voormalige zandwinplas is ontstaan door zand- en kleiwinning in het verleden. De klei is onder andere verwerkt tot bakstenen in de naastgelegen steenfabriek de Koornwaard. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een diepe waterplas van 22 meter diep. Tegenwoordig wordt de plas, die volledig in eigendom is van Staatsbosbeheer, voornamelijk gebruikt door de lokale hengelsportvereniging H.S.V. de Koornwaard. Direct om de plas heen loopt nog een wandelpad, dat voor iedereen toegankelijk is.

Initiatief

Staatsbosbeheer, H.S.V. de Koornwaard én K3 hebben de wens om de plas een meer natuurlijke inrichting te geven. Door de herinrichting wordt de plas aantrekkelijker voor diverse plant- en diersoorten, waardoor de ecologische waarde van de plas en directe omgeving aanzienlijk wordt verhoogd. De plas en de directe omgeving maken onderdeel uit van het Natura-2000 gebied, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Kader Richtlijn Water (KRW). Een herinrichting van de plas is ook vanuit deze kaders wenselijk. Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren in de Beneden-Linge aan het werk om de rivier weer beter bevaarbaar te maken. Hierbij komt een grote hoeveelheid gebiedseigen materiaal vrij dat grotendeels geschikt is om weer nuttig toe te passen. Door dit materiaal in te zetten ten behoeve van de herinrichting van zandwinplas de Koornwaard wordt een duurzame en gebiedsgerichte oplossing gecreëerd, waardoor op onnodige transportkosten en uitstoot van CO2 bespaard kan worden.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image