De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Content Paragraphs

De Millingerwaard ligt ten oosten van Nijmegen en is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het is onderdeel van de Gelderse Poort, een aaneengesloten natuurgebied van 5.000 hectare. Tot halverwege de jaren ‘90 was de Millingerwaard landbouwgebied. Nu is het een gebied met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen waar paarden en runderen vrij rondlopen.

Natuur, recreatie en hoogwaterveiligheid

In het gebied is een grote geul aangelegd met haaks daarop (als ‘vingers’) ondiepe kwelgeulen. De stroombaangeul en de vingers zijn aangelegd door de winning van zand en klei. Het werk is uitgevoerd door aannemerscombinatie Boskalis en Van de Wetering. Onze dochterondernemingen Delgromij en K3Delta zorgden door middel van de winning van klei en zand in het gebied dat een deel van het plan gerealiseerd kan worden.

Natuur en recreatie

Door de nieuwe inrichting krijgt de specifieke riviernatuur alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. In de Millingerwaard vind je natuur die alleen langs de rivieren voorkomt: ooibossen met boomsoorten die gewend zijn om af en toe met hun voeten in het water te staan, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Bezoekers kunnen naar hartenlust struinen en genieten van de flora en fauna. In de Millingerwaard mag je overal komen. Ook buiten de gebaande paden. 

Hoogwaterveiligheid

Daarnaast zorgt deze inrichting ook voor hoogwaterveiligheid. De Millingerwaard is verruimd en kan bij hoogwater onderstromen. Het gebied wordt dan onderdeel van het stroomgebied van de Waal. Dit zorgt voor een waterstandsdaling van 6 cm in de rivier.

Boswachter Twan Teunissen vertelt hoe je bevers kunt spotten. Meer filmpjes zien? Klik op 'beleef gebied' bovenaan deze pagina.

Grondstoffenwinning als drager

In 2013 is de herinrichting van start gegaan. Met de inkomsten uit deze grondstoffenwinning wordt een deel van het plan gefinancierd. Wij voeren de ontzanding uit namens de Combinatie Boskalis / Van de Wetering. In 2022 worden de werkzaamheden voltooid en kan de natuur in de Millingerwaard zich in alle rust verder ontwikkelen.

Images
Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Bij dit project werkten wij in opdracht van
Organisations