De onderdoorgang bij de A2-N2 net onder Eindhoven is een project van Strukton Civiel. Een ongelooflijk mooi project om aan mee te mogen werken.

Content Paragraphs

Headerfoto: © Paul Poels  

Door een combinatie van deepwell bemaling en retourschermen verspillen we nagenoeg géén grondwater. In een tijdsbestek van 3 weken is de tunnel op zijn plek komen te liggen en is het asfalt helemaal gereed voor de vele verkeersbewegingen op de A2. De tunnel zorgt voor een betere doorstroming en verbetert de bereikbaarheid van de regio Eindhoven. Het werk van BoutenGeotron is in september 2022 afgerond.

Tijdelijke verlaging van het grondwater om 'droog' te kunnen werken

Wij hebben het grondwater in de nieuwe onderdoorgang verlaagd. Zo kan iedereen hier met ‘droge voeten’ werken. Wel zo fijn!

Foto: © Paul Poels

Video: © Paul Poels fotografie

Verlaging van het grondwater tot een diepte van 8 meter

Projectleider Martin Bouten: “Het grondwater pompen we op met onderwaterpompen in de deepwells. Dat zijn geboorde bronnen waarin de pompen zijn geplaatst. Tot een diepte van 8 meter is het grondwater verlaagd. De helft van het grondwater slaan we op in retourschermen, de andere helft gaat terug naar het oppervlaktewater. Zo verspillen we nagenoeg geen grondwater.”

Deepwell bemaling

Deepwell bemaling is een retourbemalingstechniek waarbij we enorme hoeveelheden water verplaatsen. We zorgen dat het grondwater voor een langere tijd stabiel op een gewenste diepte blijft. Dit doen we met krachtige onderwaterpompen. Deepwell bemaling is zeer geschikt bij grote verlagingen en/of diepe grondwaterstanden.

Neem contact op met:
Paragraphs

Martin Bouten

Bedrijfsleider