Met de herinrichting van de Oosterhoutse Waarden realiseren we 135 hectare nieuwe natuur.

Content Paragraphs

Met de herinrichting van de Oosterhoutse Waarden wordt 135 hectare nieuwe natuur gerealiseerd in de uiterwaarden ten noorden van Nijmegen. Onze dochteronderneming Grondbank GMG voert deze herinrichting uit in opdracht van de gemeente Nijmegen. Sinds eind 2020 zijn we bezig met de herinrichting van de laatste 23 hectare.

De Oosterhoutse Waarden liggen in het verlengde van het project ‘Dijkteruglegging Lent’. De combinatie van deze projecten vormt voor Nijmegen de ultieme kans om het gebied ten noorden van de Waal tot één geheel te smeden, waarbij de Oosterhoutse Waarden ingericht wordt voor de natuur en extensieve recreatie (wandelen).

Title
Impuls voor de natuur

Text

We realiseren slikkige oevers en een biotoop voor riviervissen en macrofauna. Daarnaast is in de plannen ook plek voor zogenaamde natte natuur waar bijzondere (water)planten een kans krijgen.

Een belangrijk onderdeel binnen het project betreft het herinrichten van het zogenaamde hoogdynamische deel; het deel dat onder invloed staat van hogere en lagere waterstanden van de Waal. Door slim afgraven, verondieping en het creëren van uit- en doorstroomopeningen geven we de natuur in het gebied een flinke impuls.

Vanaf eind 2020 zijn we in dit hoogdynamische deel bezig met de herinrichting van de laatste 23 hectare. Daarbij gaat het om de herinrichting van de zandwinplas. Daarvoor is in totaal 800.000 m³ aan grond en waterbodem nodig die we in deze plas toepassen. Daarvan is inmiddels 650.000 m³ toegepast. Het materiaal is voornamelijk afkomstig van projecten uit de regio waar grond en waterbodem bij vrij is gekomen.

De verwachting is dat we dit project eind 2025 kunnen afronden. 

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations