Oosterhoutse Waarden

Oosterhoutse Waarden
Content Paragraphs

Met de herinrichting van de Oosterhoutse Waarden wordt 135 hectare nieuwe natuur gerealiseerd in de uiterwaarden ten noorden van Nijmegen. K3Delta voert deze herinrichting uit in opdracht van de gemeente Nijmegen.

De Oosterhoutse Waarden liggen in het verlengde van het project ‘Dijkteruglegging Lent’. De combinatie van deze projecten vormt voor Nijmegen de ultieme kans om het gebied ten noorden van de Waal tot één geheel te smeden, waarbij de Oosterhoutse Waarden ingericht wordt voor de natuur en extensieve recreatie (wandelen).

Impuls voor de natuur
Een belangrijk onderdeel binnen het project betreft het herinrichten van het zogenaamde hoogdynamische deel. Het hoogdynamische deel strekt zich uit van de rivieroever tot aan de zomerkade en bestaat uit de zandstranden langs de rivier, lage rivierduintjes op de oever, een deels verondiepte zandwinplas en een natuurlijke oeverwal. Door slim afgraven, verondieping en het creëren van uit- en doorstroomopeningen krijgt de natuur in het gebied een flinke impuls.

In het ontwerp zijn slikkige oevers voorzien en wordt een biotoop gerealiseerd voor riviervissen en macrofauna. Daarnaast is in de plannen ook plek voor zogenaamde natte natuur waar bijzondere (water)planten een kans krijgen. Voor de verondieping is in totaal 800.000m3 aan grond en waterbodem nodig. Voor een klein deel komt dit vrij binnen het project.

Contact
Wilt u meer weten over dit project? Kijk op de website van Waalweelde of neem contact op met projectleider Thomas Nusselein via telefoonnummer 024 348 88 55 of via mail: t.nusselein@k3.nl.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Oosterhoutse Waarden