Door bronbemaling over een lengte van maar liefst 14 kilometer heeft BoutenGeotron ervoor gezorgd dat de RijnlandRoute kan worden aangelegd.

Content Paragraphs

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route bouwt de provincie Zuid-Holland aan de economische versterking van de regio. De weg moet huidige knelpunten oplossen en de doorstroming in de regio Holland Rijnland garanderen, met name rondom Leiden en Katwijk. Tijdens de werkzaamheden verzorgt onze dochteronderneming BoutenGeotron de bronbemaling. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2021 afgerond.

Bemaling om droog te kunnen werken

Grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te laten dalen. Dat is bronbemalen. Zo kan er droog gewerkt worden. Bronbemaling is dan ook vooral nodig bij de aanleg van ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, rioleringen en andere ondergrondse leidingen. Zo ook bij de werkzaamheden aan de RijnlandRoute.

Wij werken op het gedeelte N434 - A44 - A4. Hier komt een tunnel van 2,5 kilometer lang, met een verdiepte ligging van 1,4 kilometer. Het water dat we oppompen, komt verderop direct in het grondwater door DSI-retourbemaling. Zo heeft de omgeving geen last van een daling van het grondwaterpeil.

Het werk bestaat uit maar liefst 14 kilometer bemaling en het plaatsen van circa 400 boringen voor retourbemaling op de RijnlandRoute. De looptijd van het werk is ongeveer 2,5 tot 3 jaar.

“Automobilisten die hier over 2 jaar rijden, beseffen niet dat dit een enorme klus is geweest”

“Over een lengte van ruim 1,5 kilometer hebben we ervoor gezorgd dat de bouwers op tien meter diepte droge voeten hielden. Het is geweldig om een bijdrage te mogen leveren aan zo’n fantastisch project.” Collega Mustapha Braij van onze dochteronderneming BoutenGeotron werkt al drie jaar mee aan de RijnlandRoute; een nieuwe, deels verdiepte wegverbinding van 14 kilometer lang (inclusief een 2,5 kilometer lange tunnel!) tussen Katwijk en Leiden. Een project waar hij graag over vertelt.

Video: een kijkje achter de schermen bij de RijnlandRoute