Sandenburgerwaard

Sandenburgerwaard
Content Paragraphs

In de uiterwaarden van de Nederrijn tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede is Delgromij opnieuw gestart met de daadwerkelijke uitvoering van het realiseren van een natuurproject voor Stichting Het Utrechts Landschap.

Initiatief

Het project heeft eind 2007 de hoofdvergunningen verkregen, die destijds uitgebreid afgestemd zijn met de omgeving, belangenorganisaties en bevoegde gezagen. Door het matige economische klimaat in de bouw in die jaren zijn de activiteiten op de locatie niet tot ontplooiing gekomen en waren er geen mogelijkheden voor afvoer van klei voor de keramische industrie. Om de herinrichting toch te kunnen realiseren, hebben we onderzocht of de klei inzetbaar is als dijkenklei. De nieuwe strategie is dan om de klei deels in te zetten bij de grof keramische industrie en deels als dijkenklei. De eerste dijkenklei zal worden afgevoerd voor de dijkverbetering van de Grebbeliniedijk aan de Eem en zal per schip worden afgevoerd. Voor het realiseren van dit project zal alleen klei worden afgevoerd en zeker geen materiaal worden ingenomen voor de inrichting, alle benodigde grondstoffen voor de inrichting zijn op locatie aanwezig. Er zullen bij de oversteekplaats op de weg in de uiterwaard waarschuwingsborden worden geplaatst. Klei zal alleen per schip worden afgevoerd, er zal dus geen transport over de dijk plaatsvinden. K3Delta BV heeft een samenwerking met het Utrechts Landschap en het plan is eerder goed afgestemd met Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en de gemeenten Wijk bij Duurstede en Heuvelrug, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, de Vereniging voor Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. De uitvoering duurt enige tijd en in die tijd zal het gebied ontkleid worden en natuurtechnisch afgewerkt worden. Hierna kan de natuur zich spontaan gaan ontwikkelen. De gronden komen in eigendom van Het Utrechts Landschap, en deze organisatie zal ook het eindbeheer gaan uitvoeren.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Sandenburgerwaard