Uiterwaarden Rha

In de uiterwaarden van de IJssel nabij Rha creëren we door kleiwinning gunstige omstandigheden voor flora en fauna.

Content Paragraphs

Samen met eigenaar van de percelen Arend Jan Breukink is een plan bedacht om in de open uiterwaarden van de IJssel nabij Rha een kleiwinning uit te voeren. Door winning van klei wordt een gebied van ongeveer 4 hectare (650 x 60 meter) in de uiterwaarde verlaagd en versterkt als weidevogelgebied. Er wordt 1 tot 1,5 meter klei gewonnen. De werkzaamheden zijn gestart in april 2019 en gaan ongeveer 2 jaar duren. De gewonnen klei wordt benut voor het produceren van bakstenen en wordt per schip afgevoerd naar steenfabrieken in de regio.
 

Gunstige omstandigheden voor flora en fauna

Door de kleiwinning wordt de uiterwaard verlaagd, waarna deze als zogenaamd extensief grasland (alleen natuurlijke begrazing) wordt benut. Door extensivering neemt het aandeel kruiden en bloemen naar verwachting toe. Dit is gunstig voor insecten.

Door de verlaging van de uiterwaard blijft het water na regenval en na hoogwater langer staan. Dit is gunstig voor weidevogels, want in vochtige graslanden is de bodemfauna als voedsel beter bereikbaar. Het gehele perceel wordt ook weidevogelvriendelijk ingericht. Zo komen er bijvoorbeeld geen afrasteringen. Vogels als de grutto, kievit, tureluur en scholekster gaan van de herinrichting profiteren.

Meer lezen

De Gelderlander schreef naar aanleiding van de start van de werkzaamheden in april 2019 een artikel over de werkzaamheden en het uiteindelijke doel. Hieronder vindt u een link naar het artikel.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt contact opnemen met projectleider Yvonne Kieft via telefoonnummer 024 348 88 53 of per mail: y.kieft@k3.nl.

Images
Breukink Rha