BoutenGeotron verzorgt de bronbemaling voor de funderingen van 52 hoogspanningsmasten van het Wintrack II project tussen Rilland en Goes.

Content Paragraphs

Opdrachtgever: Mobilis/ Strukton

Aannemers combinatie: Switch

Door bronbemaling toe te passen, kunnen de funderingen van 52 hoogspanningsmasten worden geplaatst. In Zeeland, tussen Rilland en Goes, is het Wintrack II project van TenneT te vinden. De werkzaamheden van onze dochteronderneming BoutenGeotron duren tot medio 2022.

Bronbemaling om droog te kunnen werken

Grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te laten dalen. Dat is bronbemalen. Zo kan er droog gewerkt worden. Bronbemaling is dan ook vooral nodig bij de aanleg van ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, rioleringen en andere ondergrondse leidingen. Zo ook bij deze 52 funderingsmasten.

Meer weten?
Paragraphs