In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.

Content Paragraphs

Title
Samen aan het werk

Text

In opdracht van het Rijk is de Bemmelse Waard een aantal jaar geleden verruimd om de risico’s voor overstroming bij hoge waterstanden op de rivier voor omwonenden te verminderen. Nu werken K3Delta, Staatsbosbeheer, Lingewaard Natuurlijk, Doornik Natuurakkers en Stichting Natura Saned samen aan natuurontwikkeling in de Bemmelse Waard. De winning van de grondstoffen zand, grind en klei is de drager van deze ontwikkeling.

Door het winnen van zand en grind ontstaan waterplassen. Het zand en grind wordt veredeld (gesorteerd) in de installatie op het fabrieksterrein en vervolgens vervoerd naar onze klanten. Het water dat in het gebied ontstaat werken we af met natuurvriendelijke oevers. Tegelijkertijd werken we samen met overheden en natuurorganisaties om de hele Bemmelse Waard natuurlijk te ontwikkelen. 

Natuurontwikkeling

De natuurontwikkeling richt zich op weidevogels en dynamische natuur. In de Ambtswaard, het westelijk deel van de Bemmelse Waard, ontstaat een meer traditioneel beheerd grasland waar hopelijk weer vele kieviten en grutto’s zich thuis gaan voelen. In de rest van de Bemmelse Waard richt de inrichting zich meer op dynamische (begrazings)natuur. Waterplassen en ooibossen worden met elkaar verbonden, er komen nieuwe struinpaden, een ruiterroute onderlangs de dijk en diverse rust- en uitzichtpunten. Hieronder zie je het inrichtingsplan voor de Bemmelse Waard.

Eind 2018 zijn we gestart met de uitvoering van het nieuwe inrichtingsplan. Inmiddels is er al veel gebeurd en is er in de Bemmelse Waard van alles te zien. Lees er meer over in onderstaande nieuwsbrieven.

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations