In dit gebied werken we aan een plan voor natuur, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie.

Content Paragraphs

In de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder werken we samen met baksteenfabrikant Caprice aan een gebied waar de natuur zich kan ontwikkelen, dat bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid en dat bovendien goed beleefd kan worden. Een deel van het gebied blijft landbouwgebied, zoals dat nu ook het geval is.

Ruimte voor landbouw, natuur én het water

In de Buitenpolder gaan natuur en landbouw straks samen. Aan de ene zijde van het gebied blijft landbouw mogelijk. Aan de andere zijde realiseren we ongeveer 100 hectare natuurontwikkeling. Een geul op de plaats van een voormalige Rijnmeander verbindt de beide zijden van de uiterwaard. Naast de natuur, het landschap en de waterstanden maken we door het blootleggen van de voormalige loop van de Rijn ook de geschiedenis van deze boeiende plek beleefbaar.
Ook levert het plan een bijdrage aan de hoogwaterveiligheid. Bij hoogwater kan de geul mee gaan stromen met de Rijn. Daardoor wordt bij hoogwater 10 cm waterstandsdaling gerealiseerd.

Images

Klei- en zandwinning als drager

Onze dochterondernemingen Delgromij en K3Delta zorgen voor het afgraven van klei en een deel van het zand. Zo realiseren we samen het inrichtingsplan in de Buitenpolder. Door de klei weg te halen, wordt de zandige ondergrond blootgelegd. Zand is voedselarm. Dat betekent dat er een betere uitgangssituatie voor de ontwikkeling van allerlei plantensoorten ontstaat. Op een aantal plaatsen wordt na de kleiwinning daarom ook zand gewonnen. In en om de plassen die daarbij ontstaan, kan zich allerlei flora en fauna ontwikkelen.

De klei die bij de werkzaamheden vrij komt, wordt door onder andere steenfabriek Huissenswaard gebruikt voor de baksteenproductie. De klei die niet door Huissenswaard wordt gebruikt, voeren we (grotendeels) per schip af naar andere locaties.

Het zand dat we winnen, wordt gebruikt voor infrastructurele werken in de omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijke aanleg van de A15 in het gebied.

Fimpje: eerste contouren langzaam zichtbaar

In het filmpje van december 2020 zie je dat de contouren al aardig zichtbaar zijn van het gebied dat we gaan ontwikkelen.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar

Title
Partners in dit project
Organisations