In de Gendtse Waard gaan we werken aan de herinrichting van het westelijk deel van de uiterwaard.

Content Paragraphs

Samenwerken in de Gendtse Waard

In samenwerking met Staatsbosbeheer en steenfabriek De Zandberg (onderdeel van Rodruza) gaan we in dit 220 hectare grote gebied een dynamisch riviernatuurgebied realiseren; een gebied met een grote biodiversiteit waar hoog- en laagwater voor dynamiek zorgt en waar de natuur optimaal beleefd kan worden. Drager van het plan is een tijdelijke zandwinning.

Title
Over het gebied

Text

De Gendtse Waard ligt middenin het natuurgebied De Gelderse Poort. Het westelijk deel van de waard is nu nog voornamelijk agrarisch in gebruik en bestaat verder uit een afwisseling van ooibos, oude zand- en kleiwinplassen, graslanden en bebouwing.

Ruimte voor de natuur

Met Staatsbosbeheer en steenfabriek De Zandberg (onderdeel van Rodruza) werken we aan de herinrichting van dit deel van de Gendtse Waard. Daarbij stemmen we nauw af met Stichting Lingewaard Natuurlijk. Hiermee worden verschillende doelen gerealiseerd. Er ontstaat meer ruimte voor (spontane) natuurontwikkeling. De combinatie van water met flauw aflopende oevers, ruigtes en bosontwikkeling langs de Waal, maakt de Gendtse Waard straks tot een uniek gebied.

Om beter van de natuur te kunnen genieten, komen er nieuwe struinroutes, bankjes, een vogelkijkscherm en een vogel observatiehut. Ook wordt de verkeersveiligheid vergroot door de aanleg van een vrijliggend fiets- wandelpad en wordt de bereikbaarheid van de steenfabriek verbeterd bij hogere waterstanden. Dan doen we door de huidige toegangsweg te renoveren. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer, deels in samenwerking met een lokale agrariër.

Hieronder vindt u een impressievideo van de toekomstige Gendtse Waard.

Zandwinning als drager

Door de tijdelijke zandwinning wordt de herinrichting mogelijk gemaakt. Het zand wordt gebruikt in de bouwsector voor de aanleg van wegen en bijvoorbeeld woonwijken.

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Marten Smits

Projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations