In de Gendtse Waard werken we aan de herinrichting van het westelijk deel van de uiterwaard. In dit 220 hectare groot gebied realiseren we een dynamisch riviernatuurgebied.

Content Paragraphs

Samenwerken in de Gendtse Waard

Middenin het natuurgebied De Gelderse Poort vind je de Gendtse Waard. Het westelijke deel van de waard is nu nog voornamelijk agrarisch in gebruik. Dit deel bestaat verder uit een afwisseling van ooibos, oude zand- en kleiwinplassen, graslanden en bebouwing.  

In samenwerking met Staatsbosbeheer en steenfabriek De Zandberg (onderdeel van Rodruza) en in nauwe afstemming met Stichting Lingewaard Natuurlijk realiseren we in dit 220 hectare grote gebied een dynamisch riviernatuurgebied. Er komt hier een gebied met een grote biodiversiteit waar hoog- en laagwater voor dynamiek zorgt en waar je de natuur optimaal kunt beleven. Drager van het plan is de winning van zand.

Title
Ruimte voor de natuur

Text

Er ontstaat meer ruimte voor natuurontwikkeling. De combinatie van water met flauw aflopende oevers, ruigtes en bosontwikkeling langs de Waal maakt de Gendtse Waard straks tot een fraai natuurgebied. Om beter van de natuur te kunnen genieten, komen er nieuwe struinroutes, bankjes, een vogelkijkscherm en een vogelkijkhut. Het vogelkijkscherm is in juli 2023 geplaatst. Hieronder vind je een impressievideo van de toekomstige Gendtse Waard.

Ontwikkeling hardhoutooibos

Een onderdeel van de herinrichting is de ontwikkeling van een ruim 5 hectare groot hardhoutooibos. Dit bos komt ten noorden van waar nu de zandklasseerinstallatie staat. Hardhoutooibos is een zeldzaam bostype in de Nederlandse uiterwaarden. Een gebied van circa 4 hectare is inmiddels glooiend ingericht voor de ontwikkeling van het toekomstige hardhoutooibos. In dit gebied hebben we inmiddels typische hardhoutsoorten aangeplant zoals fladderiep, zomereik, linde, lindes, hondsroos, meidoorn en sleedoorn.

Vogelkijkhut

Met lokale partijen werken we  aan een inrichtingsplan voor de vogelkijkhut. De vogelkijkhut komt in het toekomstige hardhoutooibos. Vanuit de hut heb je zicht op het Vossengat, een plek waar veel (water)vogels zich verzamelen. 

Renovatie toegangsweg sept-okt. 2023

Naast de natuurontwikkeling, vergroten we ook de verkeersveiligheid in het gebied door de aanleg van een vrijliggend fiets- en wandelpad. Ook renoveren we de toegangsweg naar de steenfabriek. Met de renovatie van de toegangsweg gaan we in september en oktober 2023 aan de slag. Daardoor verbetert bij hogere waterstanden de bereikbaarheid van de fabriek.

Begin september starten we met het opknappen van de toegangsweg en de aanleg van het vrijliggende fiets- en wandelpad. Daarmee willen we een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan. Het betekent wel dat de weg tussen de winterdijk en de steenfabriek ongeveer zeven weken niet toegankelijk is. 

We gaan de toegangsweg ophogen en voorzien van nieuw asfalt. Naast de weg leggen we een vrijliggend fiets- en wandelpad aan zodat wandelaars, fietsers en bestemmingsverkeer worden gescheiden van het vrachtverkeer naar de steenfabriek. De weg wordt ongeveer één meter opgehoogd. Hierdoor is de weg in perioden van hoogwater langer berijdbaar voor het vrachtverkeer van en naar de steenfabriek. Het vrachtverkeer hoeft dan minder vaak gebruik te maken van de oostelijke toegang via de Polder.

Afsluiting weg in september en oktober

Voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig om de weg ongeveer zeven weken af te sluiten. Daarnaast wordt de weg aan de oostzijde van de Gendtse Waard afgesloten voor niet-bestemmingsverkeer. Om de overlast van het vrachtverkeer zo veel als mogelijk te beperken, is met de gemeente afgesproken de maximumsnelheid in de polder te beperken tot 30 km/u en tijdelijke passeerhavens aan te leggen.

Zandwinning als drager

De herinrichting maken we mogelijk door de winning van zand. Met dit zand kunnen we het herinrichtingsplan realiseren en financieren en kunnen we tegelijkertijd de bouwsector van essentiële grondstoffen voorzien. Het gewonnen zand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en de bouw van huizen. De zandwinning duurt zes tot acht jaar.

Toegang Waalstranden

Voorheen waren de Waalstrandjes via het loswalterrein bereikbaar. Nu hier gewerkt wordt, is deze doorgang afgesloten om onveilige situaties te voorkomen. Wel zijn de strandjes nog struinend bereikbaar. Bijvoorbeeld via de struinmogelijkheid, aangegeven met een stippellijn (en met nr. 7) op het kaartje hieronder.

Volgende fase grondwerk

Blog Gendtse Waard door boswachter Twan Teunissen

Twan Teunissen: "Na ruim vier jaar planvoorbereiding is het zover. Samen met K3Delta, steenfabriek de Zandberg en in nauwe samenwerking met Lingewaard Natuurlijk en bewoners, starten we met de herinrichting van het westelijk deel van de Gendtse Waard. Als oud inwoner van Gendt ben ik er trots op dat we met deze partijen ook hier kunnen werken aan het ontwikkelen en verbinden van natuur in de Gelderse Poort."

Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Marten Smits

Projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations