Middle section

Op dinsdagavond 10 september hebben wij samen met Natuurmonumenten en Rodruza circa 25 bewoners uit Demen en Dieden en een paar mensen uit Megen en Oss het in uitvoering zijnde project Oeverzone Diedensche Uiterdijk laten zien. Dit project is een goed voorbeeld van hoe straks ook het project Demen-Dieden wordt uitgevoerd. Net als Demen-Dieden is het project Oeverzone Diedensche Uiterdijk een MeerMaas-project, waarbij kleiwinning ook een grote rol speelt in de transformatie van een agrarische uiterwaard naar een meer natuurlijke uiterwaard.

Ruim een jaar geleden werd dezelfde bewonersgroep rondgeleid in de Hemelrijkse Waard in Lithoijen om te laten zien hoe de natuur zich na oplevering ontwikkeld. Bij de rondleiding door de Diedensche Uiterdijk lag de focus meer op de uitvoeringswijze van de herinrichting en de natuurontwikkeling tijdens de uitvoering. Lianne Schröder van Natuurmonumenten vertelde onder meer over de samenwerking met Rijkswaterstaat en baksteenproducent Rodruza. Ook werd een toelichting gegeven op de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) om de ecologische waterkwaliteit en daarmee de biodiversiteit te verbeteren.

Herinrichting door kleiwinning

Nico de Kat, bedrijfsleider bij Rodruza in Rossum, gaf in het veld een toelichting op het natuurtechnisch ontgraven en de vertragende invloed van de economische crisis in de bouw op de uitvoering van het project. Tussen 2011 en 2015 is er gedurende meerdere jaren geen werk uitgevoerd, omdat er simpelweg geen stenen nodig waren. Inmiddels is de vraag naar bakstenen enorm toegenomen en is er dus ook weer meer keramische klei nodig. Ook voor dijkversterkingsprojecten is op korte termijn klei nodig.

Planning Demen-Dieden

Aanleiding van het veldbezoek is het in voorbereiding zijnde project Demen-Dieden; een natuurontwikkelingsproject door kleiwinning van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat in samenwerking met Wetering, Rodruza en K3/Delgromij. In april 2019 zijn de definitieve vergunningsaanvragen voor het project ingediend. Momenteel vindt de laatste afstemming met de overheden plaats. Er is afgesproken om de omgeving weer te informeren, zodra de ontwerpvergunningen ter inzage worden gelegd.

De start van de uitvoering is beoogd in de zomer van 2020. Er wordt dan in aansluiting op het project Oeverzone Diedensche Uiterdijk gestart met de uitvoering.

Natuurmonumenten, Rodruza en K3 kijken mede namens Rijkswaterstaat en Wetering terug op een geslaagde bewonersexcursie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jildert Hijlkema
0243488852
J.Hijlkema@k3.nl

Images