Samen met Natuurmonumenten organiseren wij op maandagavond 7 november 2022 een informatiebijeenkomst over de afronding van de natuurinrichting in de Hemelrijkse Waard in Lithoijen. In het laatste deelgebied, dat momenteel nog in gebruik is als tijdelijk kleidepot, willen we moeras ontwikkelen door oppervlakkige kleiwinning. Je bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst in ‘t Hart van Oijen, Kloosterstraat 1 in Oijen op een voor jou geschikt tijdstip tussen 19.00 en 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Headerfoto: © Rijkswaterstaat, J. v. Houdt

Middle section

Natuurgebied Hemelrijkse Waard

De Hemelrijkse Waard werd in 2017 opgeleverd en geopend. Na een grootschalige herinrichting waarbij een 3 kilometer lange geul langs de Maas en nieuwe waterpartijen zijn aangelegd kan de natuur er zijn gang gaan. De Maas die ooit werd rechtgetrokken heeft in het gebied weer de ruimte gekregen. Hierdoor is er prachtige, dynamische riviernatuur te vinden. Drager van het herinrichtingsplan was de winning van keramische klei.

Van tijdelijk kleidepot naar riviermoeras

Natuurmonumenten heeft de wens om de natuurinrichting in de Hemelrijkse Waard af te ronden. Hiervoor werken Natuurmonumenten en K3 samen. In het laatste deelgebied, dat momenteel nog in gebruik is als tijdelijk kleidepot, willen we moeras ontwikkelen door oppervlakkige kleiwinning. Zo ontstaat langs de Maas een robuust natuurgebied met meer ruimte voor natuurlijke processen. Het kleidepot geeft kleiwinners Wetering en Delgromij (onderdeel van K3) de mogelijkheid om de keramische klei te vervoeren naar steenfabrieken in de regio en wellicht de aangrenzende dijkverbetering te faciliteren. De aanwezige klei in het depot is afkomstig van de eerdere grootschalige herinrichting. 

Wat is het plan?

Placeholder image

Het plan is om een deel van de kleilaag over een oppervlakte van ongeveer 4 hectare af te graven en in het totaal 6 hectare her in te richten. Bij de herinrichting is er veel goede klei gewonnen. Deze klei heeft de afgelopen jaren aan de Lithoijense dijk gelegen. Het tijdelijke depot, 6 ha groot, wordt sinds 2016 langzaamaan steeds leger door de afvoer naar de steenfabrieken. Als alle klei is afgevoerd wil Natuurmonumenten samen met K3 dit laatste stukje van de Hemelrijkse Waard door een oppervlakkige maaiveldverlaging inrichten als ondiep water met riviermoeras. Delgromij (onderdeel van K3) zal dit werk gaan uitvoeren.