In de Hemelrijkse Waard komen natuur, hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit samen. 

Content Paragraphs

De Hemelrijkse Waard is grootschalig heringericht van landbouw- naar natuurgebied. Daarbij is een drie kilometer lange geul langs de Maas en een aantal nieuwe plassen aangelegd. De Maas, die ooit werd rechtgetrokken, heeft in het gebied weer de ruimte gekregen. Door de dynamiek van de rivier verandert het landschap bijna dagelijks en is er prachtige, dynamische riviernatuur te vinden. Drager van het herinrichtingsplan voor dit gebied was de winning van klei.

Kleiwinning als drager

Een groot deel van het oppervlak van het plangebied is ingericht door kleiwinning. Daar heeft onze dochteronderneming Delgromij een bijdrage aan geleverd. De klei is vervoerd naar steenfabrieken, waar er dakpannen en bakstenen van zijn gemaakt. Een ander deel van de gewonnen klei is gebruikt voor dijkversterkingen. De opbrengsten van deze kleiwinning gebruikt Natuurmonumenten (eigenaar van het gebied) voor natuurontwikkeling langs de Maas.

Basis voor natuurontwikkeling

Het afgraven van klei heeft een optimale basis gelegd voor natuurontwikkeling in het gebied. Kleigrond is over het algemeen voedselrijk. Dat betekent dat er snel grassen groeien, waardoor andere planten geen kans krijgen om te groeien. Door de klei weg te halen, ontstaat er een meer gevarieerde en voedselarme uitgangssituatie voor de ontwikkeling van allerlei plantensoorten.

Hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit

Met de nieuwe inrichting wordt er ook een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid. Door het afgraven van het gebied en de aanleg van de nevengeul die ook door kleiwinning is gerealiseerd, heeft de Maas bij hoogwater meer ruimte. Ook krijgt door de komst van de nevengeul en de beek het waterleven weer een kans zich hier te ontwikkelen, dat weer goed is voor de waterkwaliteit.

Title
Een weelde aan natuur

Text

Natuurgebied Hemelrijkse Waard werd in 2017 geopend. De natuur is er nog volop in ontwikkeling, maar er is toch al een weelde aan natuur te vinden. Kamille en verschillende distelsoorten geven het landschap kleur. Aan de oevers bloeien kattenstaart, het harig wilgenroosje en de watermunt; een heerlijk geurend plantje. In het open landschap kun je ook dassen, bevers, reeën en hazen zien. Net als vogels als de aalscholver, ijsvogel, en vele anderen. Vanaf de uitkijktoren kun je van het gebied genieten. Ook kun je over een vlonderpad door het gebied wandelen.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations