Op donderdag 20 april 2023 organiseren wij samen met ARK Rewilding Nederland een nieuwe inloopbijeenkomst over het plan voor de herinrichting van de Ooijse Graaf. ARK en K3 hebben de wens om het gebied te herinrichten om verdroging van het gebied tegen te gaan en de Ooijse Graaf ook beter beleefbaar te maken.   

Middle section

Vergunningentraject

Al enkele jaren zijn we samen met ARK bezig om een plan te maken voor de uitbreiding van het bestaande natuurgebied de Ooijse Graaf. Na een uitgebreid en zorgvuldig onderzoeks- en planvormingstraject zijn we nu bij het vergunningentraject aangekomen. De komende weken ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Berg en Dal in Groesbeek. Het bestemmingsplan is ook via de button hieronder in te zien.  

Over het plan

De Ooijse Graaf is een gebied dat steeds droger wordt. Daarvan hebben planten en dieren steeds meer last. De wens is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het aanleggen van wandelroutes. Het uiteindelijke doel is een gebied waarin natuur, wandelen en landbouw hand in hand gaan. En waar we met de herinrichting rekening houden met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf.  

Inloopbijeenkomst 20 april

Graag nodigen wij je van harte uit voor een inloopmiddag en -avond op donderdag 20 april 2023. De bijeenkomst is op het erf van boerderij Eindschenhof aan de Erlecomseweg 80 in Erlecom. Je kunt op een voor jou geschikt moment tussen 16.00 en 20.00 uur komen binnenlopen. Tijdens deze bijeenkomst is het bestemmingsplan in te zien. En is er gelegenheid voor het stellen van vragen en informeren wij je graag over het proces zoals dat er vanaf nu uit gaat zien. Vanaf 17.00 uur zijn er ook medewerkers van de gemeente aanwezig. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.