Samen met ARK Natuurontwikkeling hebben we de handen ineengeslagen en willen we met hen én met de omgeving deze oude rivierarm versterken. 

 

Content Paragraphs

Title
Over de Ooijse Graaf

Text

De Ooijse Graaf is een oude rivierarm van de Waal, gelegen tussen de Ooijpolder en de Millingerwaard bij Nijmegen. Vroeger stroomde hier de Waal. De Ooijse Graaf is voor de natuur in de Gelderse Poort van cruciaal belang, maar de oude rivierarm en de daarin gelegen riviermoerassen zijn grotendeels verdroogd.

Er liggen mooie kansen om de natuur te herstellen. En die kansen willen wij samen met ARK graag grijpen. Want het zijn juist dit soort zeldzame riviermoerassen die van groot belang zijn voor de otter en voor vele soorten insecten en moerasvogels. Bovendien vormt deze rivierarm de ontbrekende schakel tussen de natuurgebieden van de Millingerwaard en de Ooijpolder.

Natuur, recreatie en landbouw met elkaar verbinden

Het huidige moerasgebied van de Ooijse Graaf is aangewezen als Europees beschermd natuurgebied. Vanuit Natura 2000 (het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden) is het doel gesteld om meer rietmoeras van goede kwaliteit te ontwikkelen. Daaraan willen ARK Natuurontwikkeling en K3 in de Ooijse Graaf een bijdrage leveren, onder andere door de verdroging van het gebied tegen te gaan. Ook willen we de beleving van het gebied versterken en de verschillende functies in het gebied (natuur, recreatie en landbouw) met elkaar verbinden en versterken. 

Het idee is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van wandelroutes. De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf.

Over het traject

Begin oktober 2021 hebben wij excursies voor de omgeving en andere geïnteresseerden georganiseerd. In september en oktober heeft ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen bij de gemeente Berg en Dal. In de NRD staan de hoofdlijnen van het project zoals de achtergrond, het doel, de uit te voeren onderzoeken en hoe het planvormingsproces eruit gaat zien. Het NRD is te lezen onder het kopje 'Downloads'. 

Momenteel werken we het plan verder uit, onder andere op basis van de input die we vanuit de omgeving ontvangen hebben. Daar waar mogelijk directe effecten zullen optreden voor grondgebruikers en/of bewoners gaan we graag het gesprek aan om de plannen toe te lichten en om samen de impact helder te krijgen. Ook werken we hard aan alle onderzoeken en het opstellen van het milieueffectrapport (MER). We streven ernaar om het MER van de zomer in concept gereed te hebben.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project, dan kunt u een e-mail sturen naar Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl. U ontvangt dan van ons digitale updates en uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten en/of gebiedsexcursies.  Wilt u meer over het project weten, dan kunt u hieronder ook de brochure downloaden.

 

Meer weten?
Paragraphs

Koen Akkerman

Projectleider

Title
Samenwerkingspartner
Organisations