Contact zoeken en contact houden met onze omgeving staat op nummer één. Daar maken we graag de tijd voor. Zoals gisteravond in Ridderkerk waar we geïnteresseerden uitleg gaven over de plannen voor een landschapswal in het Waalbos Rijsoord.

Middle section

Het Waalbos, gelegen tussen Zwijndrecht en Ridderkerk, is een natuur- en recreatiegebied. Het gebied is in eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de wens om aan de zuidkant van het Waalbos de natuur te versterken en afwisselender te maken. Dat willen we doen door de aanleg van een landschapswal. Zo ontstaat een aantrekkelijker landschap voor natuur en recreatie. En nemen we het geluid weg van de spoorlijnen.

Tweede inloopbijeenkomst

Na de vorige inloopbijeenkomst in maart 2023 hebben we stappen gezet. Daarom werd deze tweede bijeenkomst georganiseerd. Zo zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd, is er verdere afstemming geweest met betrokken partijen en zijn er overleggen met overheden geweest. Op basis van al die gesprekken is het inrichtingsplan op een paar punten gewijzigd. Ook zijn de vergunningsaanvragen bij de verschillende overheden ingediend.

Tijdens de inloopbijeenkomst konden geïnteresseerden de vergunningsaanvragen en alle uitgevoerde onderzoeken inzien. Ook werden zij bijgepraat door de initiatiefnemers. Over hoe het traject om tot vergunningen te komen er precies uit gaat zien.

Projectleider Thomas Nusselein: “Samen met medewerkers van Staatsbosbeheer zijn we tussen 16.00 en 20.00 uur aanwezig geweest. Zo kan iedereen op een voor hen geschikt moment binnen komen lopen. Aanmelden is niet nodig. We willen de drempel zo laag mogelijk houden. We horen graag wat er speelt in de omgeving. Als er wensen zijn voor een project waar we mee van start willen gaan, kijken we of we deze wensen kunnen inpassen. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar vaak ook wel, hetzij met een kleine aanpassing.”

Plan voor landschapswal

Om een landschapswal te kunnen maken, hebben Staatsbosbeheer en Grondbank GMG de handen ineengeslagen. Bij Grondbank GMG (onderdeel van K3) zijn we gespecialiseerd in het multifunctioneel toepassen van grond, waarmee we de wal kunnen realiseren.

Groene buffer met meerdere functies

In het zuidelijke deel van het gebied, tussen de Langeweg en het spoor, willen we de landschapswal aanleggen. Door de komst van een in hoogte variërende landschapswal kunnen we een groene buffer maken rondom het Waalbos. Onderdeel van het plan is een wandelroute over de landschapswal met een uitzichtpunt, zodat de wal ook een recreatieve invulling heeft.

Bovendien zorgt de landschapswal voor een betere basis voor natuurontwikkeling. Het zal stiller zijn door de wal. Dat is een groot pluspunt waar niet alleen mensen, maar ook allerlei diersoorten van profiteren. De landschapswal biedt goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van verschillende plantensoorten.

Op de projectpagina vind je uitgebreide informatie over het plan voor de landschapswal.

Aanleg van de landschapswal met grond uit de omgeving

De aanleg van de landschapswal maken we mogelijk door grond te gebruiken die uit de omgeving komt. Het gaat om grond die lokaal vrijkomt bij bijvoorbeeld de aanleg van tunnels en wegen en het bouwen van woningen. Deze grond is goed te gebruiken om een fraaie landschapswal mee aan te leggen. Voordat we grond gebruiken, worden de partijen grond eerst zorgvuldig gekeurd. Alleen grond die geschikt is voor hergebruik passen we toe.

Samen tot mooie resultaten komen

De omgeving rondleiden in de gebieden waar wij (gaan) werken, bijeenkomsten organiseren en geïnteresseerden te woord staan. Daar maken we graag de tijd voor. Sterker nog: anderen enthousiast maken over dat waar wij elke dag mee bezig zijn, is één van de leukste dingen van ons werk. We bieden oplossingen voor een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen. Door gezamenlijk nieuwe ideeën voor het landschap te bedenken én uit te voeren.

We begrijpen daarbij uiteraard ook dat het voor de omgeving soms ingrijpend kan zijn. En daarom nemen we graag de tijd voor iedereen om uit te leggen wat we doen, waarom we dat doen en hoe we het doen.