Aan de zuidzijde van natuurgebied de Millingerwaard vind je perceel Roozendaal. Dit perceel dat vernoemd is naar de vroegere eigenaar is een klein perceel van 2,3 hectare. Het perceel bestaat nu nog uit grasland. Met Staatsbosbeheer hebben we een plan gemaakt om perceel Roozendaal te laten aansluiten op de aangrenzende riviernatuur van de Millingerwaard. Dat willen we doen door het perceel gedeeltelijk te verlagen door een deel van de kleilaag af te graven. Daardoor krijgt hoog- en laagwater op de rivier meer invloed in het gebied.

Middle section

Toegangspoort Millingerwaard

Perceel Roozendaal ligt direct achter parkeerplaats De Lange Paol. Staatsbosbeheer is eigenaar van het perceel en wil graag dat ook dit gedeelte van de Millingerwaard meer onder invloed komt te staan van hoog- en laagwater. Hierdoor kan riviernatuur zich er optimaal  ontwikkelen. Er is een gezamenlijk plan gemaakt om het perceel opnieuw in te richten door het te verlagen. Dat wordt gedaan door in het gebied een deel van de kleilaag af te graven. Staatsbosbeheer gaat de komende tijd ook nog een plan maken om parkeerplaats De Lange Paol te vernieuwen. Samen met de herinrichting van perceel Roozendaal kan het straks dé toegangspoort tot de Millingerwaard vormen.    

Klei voor bouwgrondstoffen

De herinrichting van perceel Roozendaal is geen grootschalig werk. Het gaat om een relatief klein gebied. De looptijd van het project zal ongeveer twee jaar zijn. In die periode werken we steeds in korte periodes van enkele weken. De winning van klei vormt de (financiële) drager van het project. Met de kleiwinning financieren we de herinrichting. En voorzien we de bouwsector van een belangrijke grondstof. De vrijkomende klei voeren we per vrachtwagen af naar steenfabrieken. Die maken er bakstenen en dakpannen van. Zo kunnen we in samenwerking Nederland voorzien van bouwgrondstoffen én nieuwe natuur.

Inloopbijeenkomst

Op 21 september 2022 werd een inloopbijeenkomst in ‘De waard van Kekerdom’ georganiseerd voor iedereen die meer wilde weten over de plannen. Wij kijken terug op een geslaagde, goed bezochte bijeenkomst. De komende tijd gaan we toewerken naar vergunningsaanvragen.