In Amerika winnen we zand dat onder andere geschikt is voor de aanleg van wegen en sportvelden en de bouw van huizen. In de regio is nog altijd een grote vraag naar dit zand. Daarom hebben wij het initiatief genomen om mogelijkheden te onderzoeken om de bestaande zandwinning uit te breiden. Dit combineren we met onder andere herinrichting van het gebied door natuurontwikkeling.  

 

Middle section

Zandwinning voorziet in regionale behoefte

Sinds het begin van de jaren ‘80 winnen wij in Amerika (Drenthe) zand. Al decennia lang is het een door de provincie aangewezen ‘centrale zandwinning’ die voorziet in de regionale behoefte aan ophoogzand. Het zand wordt in de regio gebruikt voor de aanleg van wegen, het bouwrijp maken van bouwlocaties, de bouw van woningen en de vulling van paardenbakken.

Einde vergunningentraject in zicht

Sinds 2020 werken we aan het uitbreidingsplan. De afgelopen tijd stond in het teken van het vergunningentraject. Na een uitgebreid traject is het einde nu in zicht. De laatste benodigde vergunningen hebben de overheden ter inzage gelegd. Het gaat daarbij om de omgevingsvergunning en een wijziging van het bestemmingsplan. Dit loopt via de gemeente Noordenveld en RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe). En een ontgrondingsvergunning via de provincie Drenthe.  

Inloopbijeenkomst 6 februari

Op maandag 6 februari organiseren wij een inloopbijeenkomst. Tussen 17.00 en 21.00 uur kun je op een voor jou geschikt moment langskomen in Multifunctioneel Centrum 'De Molenstreek' (Oudestreek 8a in Zevenhuizen). Tijdens de bijeenkomst informeren wij je graag over het proces zoals dat er vanaf nu uit gaat zien. En kun je de vergunningen inzien die nu ter inzage liggen en de achterliggende onderzoeken. Van 19.30 tot 21.00 uur zijn ook medewerkers van de gemeente en wethouders aanwezig. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Meer info via info@k3.nl.