We werken aan een plan om dit zandwingebied natuurlijk en recreatief te ontwikkelen.

Content Paragraphs

Sinds het begin van de jaren ‘80 winnen wij in Amerika (Drenthe) zand. Al decennia lang is het een door de provincie aangewezen ‘centrale zandwinning’ die voorziet in de regionale behoefte aan ophoogzand. Het zand wordt in de regio gebruikt voor de aanleg van wegen, het bouwrijp maken van bouwlocaties, de bouw van woningen en de vulling van paardenbakken.

Images
Placeholder image
Placeholder image

Plan voor de toekomst

Ook in de toekomst zal de vraag naar ophoogzand blijven bestaan. Daarom onderzoeken wij sinds 2020 de mogelijkheden om de huidige zandwinning uit te breiden. En tegelijkertijd het gebied onder andere natuurlijk te ontwikkelen om te komen tot een eindoplevering.

Uitbreiding zandwinning en ontwikkeling van het gebied

Het hoofddoel van het plan is, naast het continueren van de zandwinning om de regionale markt te kunnen blijven bedienen, de twee landschapstypen die samenkomen in het plangebied (het open veenkoloniëngebied en het besloten esdorpenlandschap) met elkaar te verbinden. Die inrichting kunnen we door zandwinning realiseren. Daarnaast willen we met het plan een bijdrage leveren aan mogelijkheden voor extensieve recreatie, klimaatadaptatie en duurzame energie.

Meer informatie over de zandwinning in Amerika en het mogelijke plan voor de toekomst lees je in de brochure die je hieronder kunt downloaden.

 

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Jildert Hijlkema

Projectmedewerker