We werken aan een plan om deze zandwinning natuurlijk en recreatief verder te ontwikkelen.

Content Paragraphs

Sinds het begin van de jaren ‘80 winnen wij in Amerika (Drenthe) zand. Al decennia lang is het een door de provincie aangewezen ‘centrale zandwinning’ die voorziet in de regionale behoefte aan ophoogzand. Het zand wordt in de regio gebruikt voor de aanleg van wegen, het bouwrijp maken van bouwlocaties, de bouw van woningen en de vulling van paardenbakken.

Plan voor de toekomst

Ook in de toekomst zal de vraag naar ophoogzand blijven bestaan. Deze behoefte aan grondstoffen willen wij faciliteren met de winning van zand waarbij we tegelijkertijd waarde toevoegen aan het gebied en nieuwe gebruiksfuncties ontwikkelen. Daarom onderzoeken wij sinds 2020 de mogelijkheden om de huidige zandwinning uit te breiden en tegelijkertijd het gebied te versterken.

Dat willen we doen door het gebied te verbinden met de omringende landschappen (het open veenkoloniëngebied en het besloten esdorpenlandschap), daarbij de natuur te ontwikkelen en te kijken naar hoe we kleinschalige, extensieve recreatiemogelijkheden in het gebied kunnen inpassen. Ook kijken we naar hoe we in het gebied duurzame energie landschappelijk kunnen inpassen om een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame energie opgave die we in Nederland hebben.

Placeholder image

Terugblik digitale bijeenkomst 25 november 2020

Op 25 november 2020 organiseerden we een tweede bijeenkomst (de eerste was in juli 2020) waarbij geïnteresseerden hun vragen konden stellen over en input konden geven op het uitbreidingsplan. Vanwege de coronarichtlijnen waren we genoodzaakt deze bijeenkomst digitaal te houden. Hoewel we het liefst persoonlijk met een ieder in gesprek gaan, kijken wij toch terug op een geslaagde bijeenkomst met goede gesprekken en goede vragen over de huidige zandwinning, de recreatieve mogelijkheden nu en in de toekomst en uiteraard over hoe het gebied er straks uit komt te zien en beleefd kan worden.

Via de link hieronder leest u alle vragen die er zijn gesteld en de antwoorden daarop. Hiernaast (als u via uw pc of laptop kijkt) of hieronder (als u via uw mobiele telefoon kijkt) ziet u het filmpje dat we voorafgaand aan de bijeenkomst hebben uitgebracht.

Stand van zaken

We zijn vanaf mei 2021 op het punt belandt waarop we bij verschillende overheden de definitieve aanvragen hebben ingediend. Het geheel van de definitieve aanvragen is onderbouwd met onderzoeken, tekeningen, een inrichtingsplan en inrichtingsvisie. De overheden de concept besluiten opgemaakt. Vervolgens komen het bestemmingsplan en de vergunningsaanvragen ter inzage te liggen bij de betreffende overheden. Dit zijn de besluiten die de komende tijd ter inzage komen te liggen:

  • Bestemmingsplan (ingediend bij gemeente Noordenveld);
  • Ontgrondingsvergunning (ingediend bij provincie Drenthe);
  • Milieueffectrapport (ten behoeve van zowel bestemmingsplan als ontgrondingsvergunning) (ingediend bij gemeente Noordenveld);
  • Natuurbeschermingsvergunning (ingediend bij provincie Drenthe);
  • Watervergunning (ingediend bij waterschap Noorderzijlvest);
  • Omgevingsvergunning (milieu) (ingediend bij Omgevingsdienst Drenthe).

 

Zodra de besluiten ter inzage komen te liggen, plaatsen we bij het betreffende besluit een link naar dat besluit. Niet alles zal tegelijkertijd ter inzage komen te liggen en het kan ook even duren voordat de verschillende besluiten ter inzage komen te liggen. Dat is afhankelijk van de tijd die de overheden nodig hebben voor de ontvankelijkheidstoets.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar