Middle section

Boswachter van Staatsbosbeheer Twan Teunissen heeft een blog geschreven over het werk (en vooral het uiteindelijke doel van dat werk) dat we samen met Staatsbosbeheer in het Erfkamerlingschap en Revensweert uitvoeren. De blog is te lezen via onderstaande link.

Over Erfkamerlingschap en Revensweert

In het Erfkamerlingschap en Revensweert, gelegen in de Rijnstrangen, hebben we samen met Staatsbosbeheer de afgelopen jaren (en nog steeds) hard gewerkt aan het herstel van velden met waterriet. Dat doen we door het gebied te verlagen, waardoor het natter wordt. Het gebied wordt verlaagd door de bovengrond en de onderliggende klei af te graven. Het werk in het Erfkamerlingschap is bijna klaar. In het nabijgelegen Revensweert loopt eenzelfde soort project. Ook daar realiseren we na kleiwinning een grootschalig rietmoeras. Het werk hier is net begonnen.

Veelbelovende resultaten

Uiteindelijk realiseren we met Staatsbosbeheer zo’n 12 hectare rietmoeras in het Erfkamerlingschap, en 16 hectare in Revensweert. De ontwikkeling tot op heden in het Erfkamerlingschap laat al veelbelovende resultaten zien. In met name de rietvakken die als eerste zijn opgeleverd zijn al dichte rietvegetaties aanwezig. De zeldzame moerasvogels waar we het voor doen, zoals de roerdomp en de grote karekiet, zijn hier ook al waargenomen. De kroon op het werk!