Middle section

Mooi nieuws vanaf de Hooge Kampse Plas in Groenekan. Afgelopen week hebben veel vogelaars voor het eerst de Roerdomp gespot bij de plas. En dat is vrij bijzonder. Het is een mooie mijlpaal in het herinrichtingsproces van de Hooge Kampse Plas.

Roerdomp

De Roerdomp heeft het in de jaren negentig en begin deze eeuw moeilijk gehad, maar de laatste jaren neemt de populatie weer wat toe. De vogel voelt zich thuis in rietland. Op de Hooge Kampse Plas zijn er de afgelopen tijd moerassige zones en riet aangeplant. Daar worden met de komst van (onder andere) de Roerdomp nu de eerste vruchten van geplukt.

Over de Hooge Kampse Plas

In mei 2010 is K3 in samenwerking met Utrechts Landschap gestart met de verondieping en herinrichting van de plas. In en rond de plas worden ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, zorgt voor de gewenste herinrichting, maakt de plas ondieper en legt eilanden aan.