Middle section

Bij de K3 organisatie staat transparantie hoog in het vaandel. De manier waarop wij hier uiting aan geven is niet nieuw; sinds jaren stellen wij de deuren op onze werklocaties open voor een ieder die geïnteresseerd is. Nu, in tijden van politieke discussie rondom de PFAS-problematiek en naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 26 september, hebben wij deze openheid nogmaals benadrukt in onze reactie hierop.

We zijn blij te merken dat er naar aanleiding hiervan diverse vragen en verzoeken op ons af komen. Vragen waar wij in alle openheid op antwoorden en verzoeken waar wij graag gehoor aan geven. De daad bij het woord dus, zoals u dat van ons gewend bent. Zo hebben wij al diverse onderzoeksrapporten en informatie over de herkomst van vrachten op verzoek toegestuurd. Omdat persoonlijk contact voor ons het uitgangspunt is bij alles wat we doen, gaat het toesturen van de gevraagde informatie altijd vergezeld van een uitnodiging . Een uitnodiging om vooral op een werklocatie te komen kijken om het nauwkeurige proces met eigen ogen te kunnen beoordelen. We zijn er blij om dat op deze uitnodiging met regelmaat wordt ingegaan. 

Zo ontvingen wij op 16 oktober jl. een gezelschap met zeer betrokken omwonenden op onze locatie Kesselsche Waard. Tijdens een nuttige excursie hebben wij beeld kunnen geven bij het omvangrijke verondiepingsproces, waar wij vanuit onze zorgplicht met alle nauwkeurigheid onze rol in vervullen en verantwoordelijkheid voor nemen. Een van de aanwezigen, Robby Roos-Tapiheru, deelde zijn bevindingen publiekelijk. Een actie die wij zeer waarderen en welke wij graag delen: 

“Vandaag ben ik op uitnodiging van Koen Akkerman van K3Delta naar een informatieve bijeenkomst op een werklocatie geweest. Daar werd verteld en getoond (nog belangrijker) hoe zij de afweging maken van het wel of niet toepassen van grond op basis van wet en regelgeving, maar ook vooral de zorg voor de omgeving en de natuur. In de uitzending van Zembla op 26 september werd de sector tamelijk negatief in beeld gebracht. Vandaag heb ik met mijn eigen ogen kunnen zien dat het verhaal door Zembla zeer eenzijdig getoond is en dat K3 wel degelijk het belang van de juiste grond in de natuur kritisch beoordeelt. Vandaag werden bijvoorbeeld twee boten met grond dat vervuild bleek te zijn geweigerd en terug gestuurd. 

Wat de vervuiling inhield leek niets voor te stellen, maar toch groot genoeg om de grond niet te accepteren. Naast alle nodige bodemonderzoeken controleert K3 voor aanvang van het toepassen de lading visueel om vast te stellen of de lading wel of niet geschikt is voor het aanleggen van nieuwe grond voor de nieuwe natuurgebieden. Al met al heel leerzaam. Ik zei terloops nog aan Koen: Ik had beter naar mijn ouders moeten luisteren en een vak moeten leren.”

Naar aanleiding van deze reactie zijn er opnieuw verzoeken gekomen voor een bezoek aan een van onze werklocaties. Dit gegeven juichen wij zeer toe.