Middle section

Op woensdag 31 oktober organiseerden Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, K3Delta en Van de Wetering een inloopbijeenkomst over het herinrichtingsplan voor de uiterwaarden bij Demen en Dieden. Het plan is om de uiterwaarden te verlagen, nevengeulen aan te leggen en de Maasoever door ontstening natuurvriendelijker in te richten. De herinrichting wordt mogelijk gemaakt door natuurgerichte kleiwinning.

Ruim 50 omwonenden en andere geïnteresseerden hebben de moeite genomen om zich door de initiatiefnemers te laten bijpraten over de plannen en het uitgevoerde onderzoek. Ook zijn er goede suggesties voor het plan aangedragen. Door de grote belangstelling en de goede sfeer kan de organisatie terugkijken op een geslaagde inloopbijeenkomst.

Planning

De eindconcepten van het MER, bestemmingsplan en de vergunningsaanvragen worden in november en december van dit jaar met gemeente, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat doorgenomen. De definitieve vergunningsaanvragen voor het project worden in het eerste kwartaal van 2019 ingediend.

Naar verwachting gaat in 2020 de eerste schop in de grond, waarna het gebied fasegewijs wordt ingericht. De start is mede afhankelijk van het verloop van de procedures.