Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

Content Paragraphs

Door het stopzetten van de grootschalige herinrichtingsplannen in het najaar van 2014 veranderde ineens het toekomstperspectief van de Huissensche Waarden. Rivierverruiming blijft echter onverminderd noodzakelijk voor hoogwaterveiligheid. En ook de vraag naar klei en zand blijft bestaan. Daarnaast is er behoefte aan natuurontwikkeling: toename biodiversiteit, boscompensatie, landschapsversterking en schoon water (Kaderrichtlijn Water).

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van de Huissensche Waarden, de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder, wordt aangeboden als initiatief met verbeterde ruimtelijke kwaliteit, waarin de beoogde overheidsdoelen worden gehaald. Het vormt tevens de eerste stap in verdere planvorming voor de gehele Huissensche Waarden. In het nieuwe inrichtingsplan voor de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder wordt 10 cm waterstandsdaling voor de waterveiligheid en circa 25 hectare hardhoutooiboscompensatie gerealiseerd.

Het inrichtingsplan heeft een heldere zonering: landbouw aan de ene zijde en ongeveer 100 hectare natuurontwikkeling aan de andere zijde. Een geul op de plaats van een voormalige Rijnmeander verbindt de beide zijden van de uiterwaard. Naast de natuur, het landschap en de waterstanden, maakt het ook de geschiedenis van deze boeiende plek beleefbaar. Vrijkomende grondstoffen voeden de plaatselijke, sinds oudsher aanwezige steenfabriek en regionale vraag naar zand, bijvoorbeeld voor infrastructurele werken.

Nieuwsbrieven

Lees hier de uitgebrachte nieuwsbrieven:
- Nieuwsbrief november 2017
- Nieuwsbrief juni 2018
- Nieuwsbrief voorjaar 2019

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt contact opnemen met projectleider Iwan Reerink via telefoonnummer 024 348 88 54 of per mail via i.reerink@k3.nl.