Bemmelse Waard

Content Paragraphs

Samen werken in de polder

In opdracht van het Rijk is de Bemmelse Waard een aantal jaar geleden verruimd om de risico’s voor overstroming bij hoge waterstanden op de rivier voor omwonenden te verminderen. Nu werken K3Delta, Staatsbosbeheer, Lingewaard Natuurlijk, Doornik Natuurakkers en Stichting Natura Saned samen aan natuurontwikkeling in de Bemmelse Waard. De winning van de hoogwaardige grondstoffen zand, grind en klei is de drager van deze ontwikkeling. Eind 2018 zijn we gestart met de uitvoering van het nieuwe inrichtingsplan. In een periode van een jaar wordt het grondwerk (het ontgraven van de bovengrond en de klei) uitgevoerd. In dezelfde periode worden ook diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, zoals het aanleggen van flauwe oevers; geleidelijke overgangen van land naar water die gunstig zijn voor flora en fauna.

Inrichtingsplan

De natuurontwikkeling richt zich op weidevogels en grootschalige dynamische natuur. Waterplassen en ooibossen worden met elkaar verbonden, akkers worden
omgezet naar natuur en er komen nieuwe wandelpaden, een ruiterroute en diverse rust- en uitzichtpunten. Hieronder ziet u het inrichtingsplan voor de Bemmelse Waard. U kunt het inrichtingsplan ook downloaden.

Update maart 2019

Eerste inrichtingswerkzaamheden Bemmelse Waard voltooid
De afgelopen twee maanden is aan de noordkant van de Bemmelse Waard bos aangeplant als onderdeel van het inrichtingsplan voor de Bemmelse Waard. Ook is aan die kant de oeverlijn ontgraven, waardoor de natuur op deze plek alvast de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Bosaanplant
Om de ontwikkeling van natuur te stimuleren is er een soortensamenstelling aangeplant op basis van de potentieel-natuurlijke vegetatie (PNV). De PNV beschrijft hoe de vegetatie eruit zou kunnen zien zonder menselijke tussenkomst. De soortensamenstelling in de Bemmelse Waard vormt het ‘zachthoutooibos’. Daarvoor zijn populieren aangeplant en stekken van de wilg en de els. Het grote voordeel van het nemen van een stek is dat de eigenschappen van de volwassen plant behouden blijven. De stek krijgt bloemen of vruchten met dezelfde grootte, kleur of geur. Ook voor de volwassenplant komt het stekken ten goede. Hierdoor wordt de ontwikkeling en groei van nieuwe scheuten en bloei bevorderd.

Bever voelt zich thuis in de Bemmelse Waard
De wilg typeert niet alleen het zachthoutooibos, maar is ook zeer aantrekkelijk voor de bever. De bever voelt zich inmiddels al helemaal thuis in de Bemmelse Waard. Bevers spelen een belangrijke rol langs rivieren en beken. Zij nemen het natuurlijke onderhoud van oevers voor hun rekening. Tevens creëren ze open plekken in het bos waar weer planten en bloemen kunnen groeien. Op plaatsen waar bevers dammen bouwen, zorgen ze bovendien voor extra dynamiek in het landschap.

Fietspad
Op 1 april wordt het fietspad langs het installatieterrein heropend. De afgelopen tijd is het fietspad langs het installatieterrein afgesloten geweest vanwege verbreding van de berm en het transport van klei via vrachtwagens die daarvoor het fietspad moesten oversteken.

Update februari 2019

Fietspad langs installatie afgesloten tot 1 april
In de update van januari (zie hieronder) meldden we dat het fietspad langs het installatieterrein tot eind februari afgesloten zou zijn, maar dat het fietspad in het voorjaar en de zomer nog een aantal keer afgesloten zou worden voor afvoer van klei. De werkzaamheden verlopen echter zo voortvarend, dat vóór 1 april de nu vrijkomende klei al kan worden afgevoerd. Dat betekent dat we het fietspad nu wat langer afsluiten dan aanvankelijk gepland, maar dat afsluiting in het voorjaar en in de zomer niet meer nodig is.

Update januari 2019

Deze winter wordt het grondwerk (het ontgraven van de bovengrond en de klei) uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt de berm naast het fietspad ter hoogte van het fabrieksterrein verbreed. Daarmee wordt meer ruimte gegeven aan de dieren in het gebied. Zo kunnen grote grazers en fietsers elkaar straks op een veilige manier passeren.

Tijdelijke afsluiting fietspad
Voor het verbreden van de berm naast het fietspad is het fietspad ter hoogte van het fabrieksterrein tijdelijk afgesloten. Deze werkzaamheden zullen circa 7 weken (tot eind februari) in beslag nemen. Zodra het kan, wordt het fietspad weer geopend.

Daarnaast wordt het fietspad in de loop van dit jaar nog een aantal keer voor een korte periode afgesloten. In de Ambtswaard wordt klei gewonnen. Die klei wordt met vrachtwagens naar het installatieterrein gereden. Deze vrachtwagens moeten het fietspad oversteken. Om dat veilig te kunnen doen, wordt het fietspad een paar keer afgesloten. Wanneer dat zover is, wordt dat ter plekke gecommuniceerd.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de nieuwsbrieven die u hieronder kunt downloaden:

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Najaar 2018
Nieuwsbrief Februari 2018  
Nieuwsbrief Zomer 2016
Nieuwsbrief Voorjaar 2015
Nieuwsbrief Zomer 2014
Nieuwsbrief Najaar 2013
Nieuwsbrief Voorjaar 2013

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Titus Haverkamp van K3Delta via 024 348 88 00 of t.haverkamp@k3.nl.

Images
Bemmelse Waard
Placeholder image