In het Goorsche Veld verondiepen we een oude zandwinplas waarmee we de natuur in en rond de plas ontwikkelen.

Content Paragraphs

Het Goorsche Veld ligt aan de N18 tussen Enschede en Haaksbergen in het Twentse landschap. Het zuidelijk deel van de bestaande zandwinplas wordt het Goorsche Veld genoemd. Dit deel wordt door onze dochteronderneming Grondbank GMG in samenwerking met VOF Zandwinning Rutbekerveld verondiept door het toepassen van herbruikbare grond en waterbodem.

Natuurontwikkeling door verondieping

Verondieping heeft een belangrijke meerwaarde voor natuur en landschap van en rond de plas. Het ondiepe water vormt straks een paaiplaats voor vissen. Op het eiland en langs de oevers kunnen vogels als de steltloper hun voedsel gaan vinden. De oppervlakte van de verondieping bedraagt ruim 15 hectare, waarvan meer dan de helft uit zeer ondiep water bestaat. Ongeveer drie tot acht hectare wordt (spontaan) ontwikkeld tot begroeiing.

De totale gebiedsontwikkeling is een initiatief van VOF Zandwinning Rutbekerveld. Landschap Overijssel heeft met het ‘Voorstel voor de landschappelijke inrichting van het Rutbekerveld’ de basis gelegd voor het ruimtelijk concept voor de verondieping. De verondieping is een samenwerking van Grondbank GMG met de VOF Rutbekerveld. De initiatiefnemers hebben samen Goorsche Veld BV opgericht.

Images
Meer weten?
Paragraphs

Cees van Laar

Projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations