Goorsche Veld

Goorsche Veld
Content Paragraphs

Het Goorsche Veld ligt aan de N18 tussen Enschede en Haaksbergen in het Twentse landschap. Het zuidelijk deel van de bestaande zandwinplas wordt verondiept door het opbrengen van herbruikbare grond en waterbodem. Dit deel van de plas wordt Goorsche Veld genoemd.

Het project
De oppervlakte van de verondieping bedraagt ruim 15 hectare, waarvan meer dan de helft uit zeer ondiep water bestaat. Ongeveer drie tot acht hectare wordt (spontaan) ontwikkeld tot begroeiing, afhankelijk van de aanwezigheid van ganzen en zwanen. Verondieping heeft een belangrijke meerwaarde voor natuur en landschap van en rond de plas. Door het aanleggen van ondiepe moeraszones en slikkige oevers wordt de stapsteenfunctie van de plas voor de robuuste verbindingszone in de regio versterkt. Het ondiepe water vormt straks een paaiplaats voor vissen. Op het eiland en langs de oevers kunnen vogels als de steltloper hun voedsel gaan vinden. Er komt bij de reconstructie van de zandwinning en de aanleg van de nieuwe N18 overtollig materiaal vrij, dat voor de verondieping kan worden gebruikt. Door het combineren van de huidige zandwinning en de verondieping worden in een vroeg stadium voorwaarden voor natuurontwikkeling gecreëerd. De totale gebiedsontwikkeling is een initiatief van Vof Zandwinning Rutbekerveld. De verondieping is een samenwerking van K3Delta BV met de vof Rutbekerveld. De verondieping wordt in exploitatie genomen door Goorsche Veld BV, opgericht door de initiatiefnemers. Landschap Overijssel heeft met het ‘Voorstel voor de landschappelijke inrichting van het Rutbekerveld’ de basis gelegd voor het ruimtelijk concept voor de verondieping.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Agelink of Cees van Laar via telefoonnummer 024 348 88 00 of per mail: r.agelink@grondbankgmg.nl of c.vanlaar@grondbankgmg.nl.

Goorsche Veld
Placeholder image