In het Goorsche Veld verondiepen we een oude zandwinplas waarmee we de natuur in en rond de plas ontwikkelen.

Content Paragraphs

Het Goorsche Veld ligt aan de N18 tussen Enschede en Haaksbergen in het Twentse landschap. Het zuidelijk deel van de bestaande zandwinplas wordt het Goorsche Veld genoemd. Dit deel wordt door onze dochteronderneming Grondbank GMG in samenwerking met VOF Zandwinning Rutbekerveld verondiept door het toepassen van herbruikbare grond en waterbodem.

Natuurontwikkeling door verondieping

Verondieping heeft een belangrijke meerwaarde voor natuur en landschap van en rond de plas. Het ondiepe water vormt straks een paaiplaats voor vissen. Op het eiland en langs de oevers kunnen vogels als de steltloper hun voedsel gaan vinden. De oppervlakte van de verondieping bedraagt ruim 15 hectare, waarvan meer dan de helft uit zeer ondiep water bestaat. Ongeveer drie tot acht hectare wordt (spontaan) ontwikkeld tot begroeiing.

De totale gebiedsontwikkeling is een initiatief van VOF Zandwinning Rutbekerveld. Landschap Overijssel heeft met het ‘Voorstel voor de landschappelijke inrichting van het Rutbekerveld’ de basis gelegd voor het ruimtelijk concept voor de verondieping. De verondieping is een samenwerking van Grondbank GMG met de VOF Rutbekerveld. De initiatiefnemers hebben samen Goorsche Veld BV opgericht.

Images

Stand van zaken

Om het werk goed af te kunnen maken en het project op een realistische manier op te leveren volgens het geactualiseerde inrichtingsplan, hebben we langer de tijd nodig. Door de veranderende bodemwetgeving en daarmee samenhangende markt zijn we nog niet zo ver als we bij de start in 2014 hadden verwacht. Wij willen daarom de vergunning verlengen met tien jaar, tot 2034. Met deze verlenging en verlaging van het aantal toe te passen kuubs (naar ongeveer 1.500.000 m³) hebben wij er alle vertrouwen in dat we het project binnen tien jaar kunnen afronden.

In de nieuwsbrief van maart 2023 vind je hieronder (bij het kopje downloads) het geactualiseerde inrichtingsplan en de fasering.

Meer weten?
Paragraphs

Title
Partner in dit project
Organisations