In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum hebben we twee hoogwatergeulen aangelegd.
 

Content Paragraphs

In het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum (Noord-Limburg) zijn verschillende maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm is gereactiveerd, er zijn dijken verlegd en er zijn twee hoogwatergeulen gerealiseerd. Het project won in 2019 de Waterinnovatieprijs. De gebiedsontwikkeling is een initiatief van Rijkswaterstaat, provincie Limburg, gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg en is uitgevoerd door de combinatie Dura Vermeer en Ploegam. Onze dochteronderneming K3Delta zorgde als onderaannemer voor de winning en het transport van het zand voor de aanleg van de hoogwatergeulen. Het gehele project is eind 2020 afgerond.

Doelen

De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:

  • Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
  • Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
  • Ontwikkelen van natuur en landschap
  • Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
  • Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Aanleg hoogwatergeulen en haven

In augustus 2019 zijn wij begonnen met het winnen van zand ter plaatse van de aantakking aan de Maas. Deze aantakking geeft toegang tot een nieuwe recreatiehaven. In totaal is er circa 850.000 ton zand en grind gewonnen. Dit zand is gebruikt voor de Nederlandse bouwsector. Wij hebben onze werkzaamheden in het najaar van 2020 afgerond.

Hoogwatergeul Ooijen

Hoogwatergeul Ooijen gaat een aanzienlijke bijdrage leveren aan de afvoer van hoogwater. Op een oppervlak van zo’n 120 voetbalvelden is tussen de 1 en 3 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 6 meter. Door de afgraving van 1,8 miljoen kubieke meter grond in deze binnenbocht van de Maas ontstaat een betere doorstroming bij hoogwater die ervoor zorgt dat Maaswater sneller kan worden afgevoerd. Een derde van de totale hoeveelheid grond bestaat uit zand. Dit zand wordt door K3Delta afgevoerd. De overige vrijkomende grond wordt elders binnen het projectgebied toegepast. Hoogwatergeul Ooijen wordt een groot en gevarieerd natuurgebied met kleine plassen dat via struinpaden vrij toegankelijk is.

Hoogwatergeul Wanssum

Bij Wanssum is een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden tussen de 0 en 2 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 3 meter. In totaal gaat het om 1,2 miljoen kubieke meter zand. Met de realisatie van deze hoogwatergeul is veel extra ruimte ontstaan in deze binnenbocht van de Maas. Dit zorgt voor een betere afvoer van Maaswater bij hoge waterstanden op de rivier. De geul is ingericht als natuurgebied met kleine plassen, dat via struinpaden vrij toegankelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op de projectwebsite via de link hieronder, of neem contact op met onze projectleider Frank Taverne.

Paragraphs

Frank Taverne

Senior projectleider

Headerfoto: © Paul Poels Fotografie
Impressies geulen: Zwartlicht Utrecht