Recreatiegebied Rhederlaag is een begrip in de regio. We willen dit gebied recreatief en natuurlijk verder ontwikkelen.

Content Paragraphs

Rhederlaag is een groot recreatiegebied bij Rheden, onder de rook van Arnhem. Al sinds de jaren ’60 wordt er zand en grind gewonnen in het gebied Rhederlaag en de winning heeft ertoe geleid dat de recreatieplas is ontstaan. Het staat bekend als het grootste watersportgebied van Oost-Nederland.

In samenwerking met Leisurelands, recreatiepark De Veerstal, omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we een plan ontwikkeld om het gebied recreatief en natuurlijk verder te versterken. Een ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door de winning van zand.

Op dit moment zijn de vergunningsaanvragen in procedure. Eind 2022 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en we verwachten in 2023 met het werk te kunnen starten.

Samenwerking leidt tot breedgedragen plan

De afgelopen jaren is gewerkt aan een plan dat, naast de ontwikkeling van recreatie en natuur, de laatste fase van de zandwinning inluidt. In samenwerking met meerdere partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan een breed gedragen plan. Dorps- en andere belangenorganisaties, recreatie- en andere ondernemers en verenigingen hebben zich verenigd in het Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR). Samen met recreatiepark De Veerstal en Leisurelands maken wij daar ook onderdeel van uit. Het IGOR zet zich in voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling en beheer van het Rhederlaag op de lange termijn. Samen is en wordt gewerkt aan visies en concrete plannen. Daarbij werkt het IGOR ook samen met verschillende overheden. 

Recreatiepark De Veerstal

Het plan is om bij De Veerstal een nieuwe baai te maken die door flauwe oevers en daardoor ondiep water uitermate geschikt is om te zwemmen. Rondom de baai komen kampeerplekken, omgeven door natuur. De nieuwe baai wordt via een kleine doorgang verbonden met de jachthaven, maar jachten kunnen niet in de baai komen.  

Schiereiland

Op het schiereiland, aan de zuidkant van De Veerstal, willen we door zandwinning nieuwe baaien realiseren. Een deel van het ooibos wat hiervoor plaats maakt, wordt op de Kop van Wentink opnieuw aangeplant. Door het maken van de baaien ontstaat extra oeverlengte met aanlegmogelijkheden voor boten. Het naastgelegen dagrecreatiestrand blijft bestaan.

De Kop van Wentink

De Kop van Wentink bestaat nu voornamelijk uit grasland en er ligt een doorgaande fiets- en wandelroute richting het pontje naar De Veerstal. We willen hier de natuur zich beter laten ontwikkelen en beter beleefbaar maken.

Aan de noordzijde willen we de Kop van Wentink deels afgraven en inrichten als water met flauw aflopende taluds en bos, omgeven met bloemrijke graslanden. Het bestaande fietspad, dat deel uitmaakt van het ‘rondje Rhederlaag’, wordt deels verplaatst en langs de noordoever gelegd om de beleving van het water te vergroten. De steile helling naar de pont wordt direct flauwer gemaakt om de toegankelijkheid te verbeteren.

Stand van zaken

Maart 2023: vergunningsprocedures en uitvoering

Op dit moment zijn de vergunningen in procedure. Het gaat daarbij om:

  • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
  • Waterwetvergunning
  • Ontgrondingsvergunning
  • Vergunning Wet natuurbescherming
  • Wabo-vergunning (onderdeel milieu)

Deze vergunningen liggen vanaf 22 maart 2023 zes weken ter inzage. Deze kun je bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/. De andere stukken zijn digitaal te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar Ronald van der Vorst van de gemeente Zevenaar via r.vandervorst@zevenaar.nl.

Wij verwachten in 2023 te kunnen starten met het werk. Voorafgaand informeren wij de directe omgeving en betrokken partijen daar uiteraard over. Ook tijdens het werk geven wij regelmatig updates over de voortgang. Updates ontvangen? Stuur een e-mail naar communicatie@k3.nl, met de vermelding: updates Rhederlaag.   

Downloads

Meer weten?
Paragraphs

Marten Smits

Projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations