Recreatiegebied Rhederlaag is een begrip in de regio. We willen dit gebied recreatief en natuurlijk verder ontwikkelen.

Content Paragraphs

Rhederlaag is een groot recreatiegebied bij Rheden, onder de rook van Arnhem. Het staat bekend als het grootste watersportgebied van Oost-Nederland. In samenwerking met Leisurelands, recreatiepark De Veerstal, omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn we bezig met de ontwikkeling van een plan om het gebied recreatief en natuurlijk verder te ontwikkelen. Een ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door de winning van zand.

Op dit moment zijn we bezig met de vergunningsaanvragen. De verwachting is dat er in 2022 wordt gestart met de realisatie van het nieuwe inrichtingsplan.

Historie van Rhederlaag

Al sinds de jaren ’60 wordt er zand en grind gewonnen in het gebied Rhederlaag. De winning heeft ertoe geleid dat de recreatieplas is ontstaan. Sinds 2013 is onze dochteronderneming K3Delta door een bedrijfsovername betrokken geraakt bij Rhederlaag. Er lagen toen al vergunningen voor het winnen van zand op vijf locaties in Rhederlaag.

Naar een gedragen inrichtingsplan

Wij merkten echter dat er verzet tegen de zandwinning was. Daarom is in overleg met de betrokken overheden, betrokken bewoners en maatschappelijke organisaties besloten de zandwinning stop te zetten en in samenwerking met alle betrokken partijen te komen tot een nieuw, gedragen inrichtingsplan.

Overleg, schetsen en onderzoek

In verschillende overleg- en schetssessies is stapsgewijs gezocht naar een meer gedragen plan op hoofdlijnen. Momenteel is er een visie voor Rhederlaag in ontwikkeling. Daarnaast is er een concreet alternatief plan voor de zandwinning in het gebied ontwikkeld dat zich richt op twee deelgebieden: recreatiepark De Veerstal en de Kop van Wentink.

Recreatiepark De Veerstal

Het plan is om bij De Veerstal een nieuwe baai te maken die door flauwe oevers en daardoor ondiep water uitermate geschikt is om te zwemmen. Rondom de baai komen kampeerplekken met daaromheen natuur. De nieuwe baai wordt via een kleine doorgang verbonden met de jachthaven, maar jachten kunnen niet in de baai komen. Ook komt er een nieuw voorzieningencentrum met zicht op het water.  

Schiereiland

Op het schiereiland, aan de zuidkant van De Veerstal, willen we door zandwinning nieuwe baaien realiseren. Een deel van het ooibos wat hiervoor plaats maakt, wordt op de Kop van Wentink opnieuw aangeplant. Door het maken van de baaien ontstaat extra oeverlengte met aanlegmogelijkheden voor boten. Het naastgelegen dagrecreatiestrand blijft bestaan.

De Kop van Wentink

De Kop van Wentink bestaat nu voornamelijk uit grasland en er kan worden gewandeld en gefietst. Ook gaat er een pontje naar De Veerstal. We willen hier de natuur zich beter laten ontwikkelen en beter beleefbaar maken. Aan de noordzijde willen we de Kop van Wentink deels afgraven. Het bestaande fietspad, dat deel uitmaakt van het ‘rondje Rhederlaag’, wordt langs de noordoever gelegd om de beleving van het water te vergroten. Aan de westzijde wordt de steile helling naar de pont vervangen door een meer flauwe afloop. De oeverlengte om aan te leggen met een bootje neemt hier ook toe. Aan de oostkant willen we een oeverzwaluwwand aanleggen, een plasdraszone met ondiep water en ooibos omgeven door bloemrijke graslanden.

Downloads

Images
Meer weten?
Paragraphs

Hans Hooijer

Senior projectleider

Marten Smits

Projectmedewerker

Title
Partners in dit project
Organisations