Recreatiegebied Rhederlaag is een begrip in de regio. We willen dit gebied recreatief en natuurlijk verder ontwikkelen.

Content Paragraphs

Rhederlaag is een groot recreatiegebied bij Rheden, onder de rook van Arnhem. Al sinds de jaren ’60 wordt er zand en grind gewonnen in het gebied Rhederlaag en de winning heeft ertoe geleid dat de recreatieplas is ontstaan. Het staat bekend als het grootste watersportgebied van Oost-Nederland.

In samenwerking met Leisurelands, recreatiepark De Veerstal, omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we een plan ontwikkeld om het gebied recreatief en natuurlijk verder te versterken. Een ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door de winning van zand.

Het werk kan van start

Eind 2022 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en in september 2023 zijn de laatste vergunningstrajecten afgerond. Dat betekent dat we kunnen starten met de uitvoering van het werk. Op dit moment worden de werkzaamheden voorbereid. Wanneer het werk exact gaat starten, is nog niet bekend.

Samenwerking leidt tot breedgedragen plan

De afgelopen jaren is gewerkt aan een plan dat, naast de ontwikkeling van recreatie en natuur, de laatste fase van de zandwinning inluidt. In samenwerking met meerdere partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan een breed gedragen plan. Dorps- en andere belangenorganisaties, recreatie- en andere ondernemers en verenigingen hebben zich verenigd in het Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR). Samen met recreatiepark De Veerstal en Leisurelands maken wij daar ook onderdeel van uit. Het IGOR zet zich in voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling en beheer van het Rhederlaag op de lange termijn. Samen is en wordt gewerkt aan visies en concrete plannen. Daarbij werkt het IGOR ook samen met verschillende overheden. 

Recreatiepark De Veerstal

Het plan is om bij De Veerstal een nieuwe baai te maken die door flauwe oevers en daardoor ondiep water uitermate geschikt is om te zwemmen. Rondom de baai komen kampeerplekken, omgeven door natuur. De nieuwe baai wordt via een kleine doorgang verbonden met de jachthaven, maar jachten kunnen niet in de baai komen.  

Schiereiland

Op het schiereiland, aan de zuidkant van De Veerstal, willen we door zandwinning nieuwe baaien realiseren. Een deel van het ooibos wat hiervoor plaats maakt, wordt op de Kop van Wentink opnieuw aangeplant. Door het maken van de baaien ontstaat extra oeverlengte met aanlegmogelijkheden voor boten. Het naastgelegen dagrecreatiestrand blijft bestaan.

De Kop van Wentink

De Kop van Wentink bestaat nu voornamelijk uit grasland en er ligt een doorgaande fiets- en wandelroute richting het pontje naar De Veerstal. We willen hier de natuur zich beter laten ontwikkelen en beter beleefbaar maken.

Aan de noordzijde willen we de Kop van Wentink deels afgraven en inrichten als water met flauw aflopende taluds en bos, omgeven met bloemrijke graslanden. Het bestaande fietspad, dat deel uitmaakt van het ‘rondje Rhederlaag’, wordt deels verplaatst en langs de noordoever gelegd om de beleving van het water te vergroten. De steile helling naar de pont wordt direct flauwer gemaakt om de toegankelijkheid te verbeteren.

Blijf op de hoogte!

We weten nog niet exact wanneer we gaan starten met het werk. Zodra daar meer duidelijk over is, informeren wij de directe omgeving en betrokken partijen daar uiteraard over. Ook tijdens het werk geven wij regelmatig updates over de voortgang. Updates ontvangen? Stuur een e-mail naar communicatie@k3.nl, met de vermelding: updates Rhederlaag.   

Meer weten?
Paragraphs

Marten Smits

Projectleider

Hans Hooijer

Senior projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations