Voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer zijn zes neuvengeulen aangelegd om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven. Het project is inmiddels afgerond en je vindt hier nu een uiterwaardenpark waar ruimte is voor de natuur en voor recreatie. 

Content Paragraphs

Ruimte voor de rivier

Door toenemende hoeveelheden regen- en smeltwater krijgen rivieren steeds meer water te verwerken. Extreem hoogwater in 1993 en 1995 waren de belangrijkste stimulans voor de Nederlandse regering om een uitgebreid nationaal plan met de titel ‘Ruimte voor de Rivier’ te ontwikkelen en uit te voeren.

Op 30 plekken in Nederland is er meer ruimte gegeven aan de rivieren om het overstromingsgevaar te verminderen. Alle maatregelen langs de IJssel, Lek, Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een van die plekken was de IJssel bij Deventer.

Foto: © Aerofoto Brouwer - Brummen

Het initiatief

Het project Ruimte voor de Rivier Deventer bestond uit de aanleg van een zestal nevengeulen, een jachthaven met bijbehorende voorzieningen op het land, een kade en een Schipbrug bij de Worpfront en diverse recreatieve voorzieningen zoals vissteigers, struinpaden en een trekpontje. Door de nevengeulen krijgt de IJssel bij hoogwater meer ruimte. Hierdoor kan het water sneller en beter worden afgevoerd, waardoor het gebied beter wordt beveiligd tegen overstromingen. Gelijktijdig krijgt de ruimtelijke kwaliteit een krachtige impuls, door te investeren in natuur- en recreatieve waarden.

Onze dochteronderneming K3Delta realiseerde voor de combinatie IJsselfront, bestaande uit Boskalis Nederland en Van Hattum & Blankevoort, de nevengeulen en zorgde voor de afzet van het zand en grind dat bij het graven van de geulen vrijkwam. Hiermee leverde K3Delta een belangrijke bijdrage aan de hoogwaterveiligheid in het gebied. De vrijkomende niet-bruikbare grondstoffen bij dit project zijn gebruikt voor het project Veenoordkolk en Teugse Kolk, eveneens in de gemeente Deventer.

Images

Natuurwaarden

De geulen geven het gebied extra natuurwaarden. Dit komt de biodiversiteit ten goede, zowel op de oevers als in het water. De maatregelen die hiervoor genomen zijn komen uit de Kaderrichtlijn Water. Dit zorgt voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en heeft dit project veel meerwaarde gegeven. 

Afronding in 2015

Het project is in 2015 afgerond. Het uiterwaardenpark biedt nu ruimte aan de IJssel en aan verschillende vormen van recreatie zoals wandelen, struinen, vissen, varen en zwemmen. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de inpassing rondom De Worp, een historisch stadspark in de uiterwaard tegenover de stad Deventer. 

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Samenwerkingspartners
Organisations