In Groningen werken we aan een bijzonder project: we realiseren er samen met Novar, TVP Solar en WarmteStad het grootste zonthermiepark van Nederland.

Content Paragraphs

Van baggerdepot naar energiebron

Tot 2020 was deze plek een baggerdepot. K3 en Novar (voorheen Solarfields) hebben in 2018 samen met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het depot voor de ontwikkeling van een zonthermiepark. Het initiatief voor een zonthermiepark op het baggerdepot komt voort uit een warmtevraag van Warmtestad. Warmtestad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan bedrijven en inwoners van de stad duurzame warmte biedt. Met dit zonthermiepark wordt straks aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen duurzame warmte geleverd.

Bouw in volle gang

In 2023 zijn we samen met Novar en TVP Solar gestart met de bouw. Deze is in volle gang. De verwachting is dat we het zonthermiepark medio 2024 kunnen opleveren.

Warmte voor het Warmtenet

Het zonthermiepark gaat warmte (dus geen elektriciteit) opwekken voor het warmtenet. WarmteStad zorgt ervoor dat de opgewekte warmte bij de aangesloten huizen terechtkomt. Het depot waarop het zonthermiepark komt, ligt direct naast het Zerniketerrein; een ideale locatie. Op het Zerniketerrein (onderdeel van de Universiteit Groningen) is WarmteStad namelijk een warmtenet aan het ontwikkelen dat 10.000 huishoudens van duurzame warmte moet gaan voorzien. Het zonthermiepark gaat 2.500 aangesloten huishoudens in de stad Groningen van warmte voorzien. 

Dagbuffertank en technisch gebouw

Bij het zonthermiepark realiseren we ook een toren, een zogenaamde dagbuffertank. Deze toren bevat een watertank die dient als opslag van de warmte die door het park wordt geproduceerd. Door deze opslag kan er bijvoorbeeld ook 's nachts warmte worden geleverd. Daarnaast komt een technisch gebouw. In het technisch gebouw komt alle aansturing en het pompsysteem. Daarmee wordt het transport van de warmte via het warmtenet geregeld.

Met oog voor de natuur

Het totale gebied is 22 hectare groot. Daarvan wordt 12 hectare voor het zonnepark gebruikt. De overige 10 hectare is ingericht als natuurgebied. Ecologen, de imkervereniging ‘Bij-o-divers’ en bewoners hebben samen nagedacht over de natuur in het totale gebied.

Over het baggerdepot

De historie van baggerdepot Dorkwerd gaat ver terug. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw is bij de aanleg van het Van Starckenborghkanaal het depot in gebruik genomen. Tot de jaren ’90 is het door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. In 2006 is de exploitatie door Grondbank GMG, een dochteronderneming van K3, overgenomen. Grondbank GMG heeft dit depot van 2006 tot 2020 afgewerkt. Het depot is in die jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. In 2020 is de afwerking van het depot afgerond.

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations