In Groningen werken we aan de afwerking van baggerdepot Dorkwerd tot een ecologisch en landschappelijk ingepast zonthermiepark.

Content Paragraphs

Grondbank GMG heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de afwerking van het baggerdepot bij Dorkwerd. Met Solarfields, een bedrijf dat zonneparken aanlegt, hebben we in 2018 samen met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het depot voor de ontwikkeling van een zonthermiepark. Met dit park wordt straks aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen duurzame warmte geleverd.

Over het baggerdepot

De historie van baggerdepot Dorkwerd gaat ver terug. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw is bij de aanleg van het Van Starckenborghkanaal het depot in gebruik genomen. Tot de jaren ’90 is het door de provincie Groningen als baggerdepot gebruikt. In 2006 is de exploitatie door Grondbank GMG overgenomen. Grondbank GMG werkt dit depot af. Het depot is de afgelopen jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. In 2020 is de afwerking van het depot afgerond.

Naar een zonthermiepark

K3 en Solarfields hebben in 2018 samen met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het depot voor de ontwikkeling van een zonthermiepark. Het initiatief voor een zonthermiepark op het baggerdepot komt voort uit een warmtevraag van Warmtestad. Warmtestad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan bedrijven en inwoners van de stad duurzame warmte biedt.

De verwachting is dat we medio 2022 kunnen starten met de aanleg van het zonthermiepark

Warmtenet

Warmtestad is op het Zerniketerrein (onderdeel van de Universiteit Groningen) een warmtenet aan het ontwikkelen dat 10.000 huishoudens van duurzame warmte moet gaan voorzien. Het depot waarop het zonthermiepark komt, ligt direct naast het Zerniketerrein; een ideale locatie. De bedoeling is dat het zonthermiepark warmte (dus geen elektriciteit) opwekt voor het warmtenet. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden door ongeveer 2.500 aangesloten huishoudens in de stad Groningen.

Ecologie

Bij de inrichting van het zonthermiepark houden wij uiteraard rekening met de ecologische waarden in de omgeving. Er is een onderzoek uitgevoerd om de huidige ecologische waarden in kaart te brengen. Bij de inrichting van het park willen we een positief effect realiseren op de ecologie. Zo leggen we een bloemrijk grasland aan met struiken. Ook onderzoeken we samen met de lokale imkervereniging ‘Bij-o-divers’ de mogelijkheden voor een voor wilde bijen optimale inrichting.

Dagbuffertank en technisch gebouw

Bij het zonthermiepark realiseren we ook een toren, een zogenaamde dagbuffertank. Deze toren bevat een watertank die dient als opslag van de warmte die door het park wordt geproduceerd. Daarnaast komt een technisch gebouw. Via dit gebouw wordt het transport van de warmte via het warmtenet geregeld.

Meer informatie over het zonthermiepark, de ecologische inpassing ervan en de planning van de bouw is te lezen in de nieuwsbrief via de link hieronder.

Meer weten?
Paragraphs

Marloes Sprong-Ariëns

Projectleider

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Partners in dit project
Organisations