Middle section

Op woensdag 6 februari organiseerden wij samen met Natuurmonumenten een verdiepende bewonersbijeenkomst over het project Demen-Dieden. Mensen die op de inloopbijeenkomst van 31 oktober 2018 aanwezig waren, zijn uitgenodigd om mee te denken over de detaillering van de plannen. Daarvoor meldden 25 geïnteresseerden zich aan. Zij kwamen op woensdagavond 6 februari naar dorpshuis Onder d'n Plag in Demen.

Wij kijken terug op een geslaagde avond. In een prettige sfeer werden aan de hand van een inrichtingsschets en referentiebeelden details voor de inrichting van het gebied besproken. Het ging onder andere over toegangspaden richting de uiterwaarden, begroeiing, de inpassing van kunst in het gebied en over de planning van het project. We hebben daarbij diverse nuttige tips en reacties ontvangen.

Planning

Er is ook gesproken over het vervolg van het proces. De komende maanden gaan we de benodigde vergunningen aanvragen. De totale procedure voor al deze vergunningen zal door de provincie Noord-Brabant gecoördineerd worden. Uiteraard houden we de omgeving op de hoogte van de voortgang.

Klankbordgroep
In 2020 hopen we het project daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren. Om de communicatielijnen met omwonenden zo kort mogelijk te houden, wordt er voor de start van de uitvoering een klankbordgroep opgericht. Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u meer informatie over deze klankbordgroep, dan kunt u zich aanmelden bij Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl.

Terugkijken

Omroep Walraven heeft opnames gemaakt van de bijeenkomst. Dit is uitgezonden op dinsdag 19 februari. Hieronder vindt u een link naar het item.

Gebiedsontwikkeling Demen-Dieden; natuurontwikkeling en rivierverruiming

De Maasuiterwaarden ter hoogte van Demen en Dieden hebben een enorme potentie voor de ontwikkeling van een aaneengesloten, soortenrijk natuurgebied. Natuurmonumenten heeft daar samen met gebiedsontwikkelaar K3 en samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en Wetering een herinrichtingsplan voor ontwikkeld. Het doel van het plan is om een aaneengesloten, robuust, rijk gestructureerd en riviergebonden natuurgebied met veel biodiversiteit te realiseren, dat bovendien bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid. Het plan is om de uiterwaarden te verlagen en in beide uiterwaarden een geul te graven. Ook is het de wens de Maasoever natuurlijker in te richten.

Kleiwinning
Kleiwinning is één van de motoren achter het plan. Een groot deel van het oppervlak van het plangebied wordt ingericht door kleiwinning. De vrijkomende klei wordt gebruikt als grondstof in baksteen- en dakpanfabrieken en bij dijkverbeteringen.