Samen met betrokken partijen hebben we een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Content Paragraphs

Plas Caron is een diepe, voormalige zandwinplas in Raamsdonksveer, vlakbij knooppunt Hooipolder, waarbij de natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden vrij beperkt zijn. Samen met betrokken partijen is er een plan gemaakt om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen. Zandwinning en het nuttig toepassen van grond vormen daarvoor de dragers.

Plas Caron is nu nog een diepe plas met steile oevers. De plas is ontstaan door zandwinning in de jaren '90.  Door de manier waarop in het verleden zand werd gewonnen, is een diepe plas ontstaan met een maximale diepte van 20 meter. Met bovendien zeer steile oevers. Dat was in die tijd gebruikelijk. Hierdoor vind je in de plas weinig onderwaterleven en zijn natuurwaarden in het gebied beperkt zijn.

Images

Versterking van natuur en recreatie

We gaan de natuur in en rondom de plas versterken door de aanleg van flauwe oevers, rieteilanden, moeraszones en het creëren van meer oeverlengte. Daarnaast zijn er ideeën voor een speeleiland, visplekken, meer parkeergelegenheid en een watergebonden paviljoen. Door het winnen van zand en het toepassen van grond kunnen we bovenstaande ideeën realiseren.

Natuur

Aan de west- en noordkant van de plas maken we door de plas deels te verondiepen natuurontwikkeling mogelijk. Grond die vrijkomt bij werken uit de omgeving passen we nuttig toe in plas Caron. We leggen flauwe oevers, rieteilanden en moeraszones aan. Hierdoor ontstaat er veel meer dieptevariatie in de nu diepe plas.

Recreatie

Met het plan willen we ook de recreatiemogelijkheden voor jong en oud verbeteren. Het plan voorziet in de aanleg van een speeleiland, een ondiepe plas waarop in de winter geschaatst kan worden en nieuwe wandel- en fietspaden.

Werk met werk maken

Het zand dat we bij dit project gaan winnen, wordt hoogst waarschijnlijk gebruikt voor het werk aan knooppunt Hooipolder en de A27. Naar verwachting is voor dit werk veel ophoogzand nodig en komt er bij dat werk ook grond vrij die toegepast kan worden in plas Caron. De behoefte aan zand en het aanbod van grond maakt het een mooie kans om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Uitvoering

Na een zorgvuldige voorbereiding zijn we sinds eind 2021 gestart met de zandwinning. Begin december 2023 zijn we gestart met het toepassen van grond en baggerspecie als basis voor natuurontwikkeling en recreatie in het gebied. 

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider