Plas Caron

Samen met betrokken partijen wordt er een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen. 
Zandwinning en het nuttig toepassen van grond vormen daarvoor de dragers.

Content Paragraphs

Over plas Caron

De voormalige zandwinplas plas Caron aan de Beelaertsweg in Raamsdonksveer, lokaal ook wel bekend als plas Hooislobben, is een begrip in de omgeving. De plas ligt ten zuiden van Raamsdonksveer tussen de A59 aan de noordkant en de A27 aan de oostkant. Net ten noorden van plas Caron ligt de Nionplas, een nog oudere diepe zandwinplas. Tussen beide plassen stroomt de rivier de Donge. 

Plas Caron is begin deze eeuw gegraven, met name vanuit de regionale behoefte aan ophoogzand in de woning-, wegen waterbouw. Hierbij is de plas na de zandwinning ingericht als wandel- en visgebied. Tegenwoordig wordt de plas dan ook vooral door wandelaars, vissers en als hondenuitlaatgebied gebruikt. Het gebied is vrij toegankelijk. Aan de noordoostkant van de plas staat het millenniumbosmonument. Plas Caron is nu nog een diepe plas waarbij de natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden vrij beperkt zijn. Samen met betrokken partijen wordt er een plan gemaakt om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Versterking van natuur en recreatie

De plas is nu nog een diepe plas met steile oevers. Alleen in de zuidoosthoek is nu een ondiep deel met flauwe oevers. Het idee is om de natuur in en rondom de plas te versterken door de aanleg van flauwe oevers, rieteilanden, moeraszones en het creëren van meer oeverlengte. Daarnaast zijn er ideeën voor een speeleiland, visplekken, meer parkeergelegenheid en een watergebonden paviljoen. Door het winnen van zand en het toepassen van grond kunnen bovenstaande ideeën gerealiseerd worden.

Natuur
Aan de west- en noordkant van de plas willen we natuurontwikkeling mogelijk maken door verondieping. Grond die vrijkomt bij werken uit de omgeving passen we nuttig toe in plas Caron. We leggen flauwe oevers, rieteilanden en moeraszones aan. Hierdoor ontstaat er veel meer dieptevariatie in de nu diepe plas.

Recreatie
Met het plan willen we ook de recreatiemogelijkheden voor jong en oud verbeteren. Het plan voorziet in de aanleg van een speeleiland, een ondiepe plas waarop in de winter geschaatst kan worden en nieuwe wandel- en fietspaden.

Onder gunstige omstandigheden

Twee aspecten zorgen ervoor dat zich een mooie mogelijkheid voordoet om plas Caron juist nu te ontwikkelen: ten eerste de ontwikkelvisie die de gemeente Geertruidenberg voor het gebied heeft opgesteld en daarnaast de werkzaamheden die Rijkswaterstaat van plan is te gaan uitvoeren aan knooppunt Hooipolder en de A27.

Ontwikkelvisie
De gemeente Geertruidenberg heeft voor plas Caron en het gebied eromheen, het zogenaamde plassengebied, een ontwikkelvisie opgesteld. Dit komt voort uit de wens van de gemeente Geertruidenberg om het plassengebied aantrekkelijker te maken voor natuur, natuurbeleving en recreatie.

Lees meer over de ontwikkelvisie

Werkzaamheden knooppunt Hooipolder en A27
Rijkswaterstaat gaat de komende jaren direct ten noorden van het plassengebied werken aan knooppunt Hooipolder en de A27. Knooppunt Hooipolder krijgt een rechtstreekse verbinding met de A59 via een fly-over. Ook de op- en afrit Raamsdonksveer wordt waarschijnlijk verlegd, waardoor het plassengebied een andere ontsluiting krijgt. Naar verwachting is voor dit werk veel ophoogzand nodig en komt er bij dat werk ook grond vrij die toegepast kan worden in plas Caron. De behoefte aan zand en het aanbod van grond maakt het een mooie kans om de plas verder te ontwikkelen.

Lees meer over de wegwerkzaamheden
 

Planning

Voor de herontwikkeling van de plas zijn diverse vergunningen nodig. De benodigde onderzoeken hiervoor zijn grotendeels al uitgevoerd. De planning is om eind dit jaar de definitieve vergunningen in te dienen bij de gemeente Geertruidenberg, provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta. De uitvoering staat gepland vanaf 2020.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Thomas Nusselein via telefoonnummer 024 348 88 55 of via t.nusselein@k3.nl.

Downloads:
Brochure Plas Caron - September 2018
Nieuwsbrief - Februari 2019