Naar een CO2-neutraal K3

Zorgen is onze plicht

Zorg dragen voor de volgende generaties. Dat willen we allemaal, zodat degenen die na ons komen het goed of misschien zelfs beter krijgen. Dat is een uitdaging, want de toekomst is onzeker. 

Content Paragraphs

Wat wel zeker is, is dat we met z’n allen voor grote uitdagingen staan: klimaatverandering, energietransitie, de druk op de natuur en biodiversiteit, om er maar een paar te noemen. Het lijkt soms overweldigend. Hoe zorgen we dat we met al deze ontwikkelingen toch een prettige en veilige toekomst voor generaties na ons bouwen? Wij denken als familiebedrijf door kleine stappen te zetten en veel aandacht te hebben voor elkaar en onze omgeving. 

Een zo’n stap geven we vorm met onze ambitieuze doelstelling om in 2030 de gehele bedrijfsvoering CO₂-neutraal te laten zijn. Hiervoor richten we ons beleid op het elektrificeren van onze productieprocessen, door het energieverbruik op innovatieve manieren te reduceren én deze te verduurzamen. Zo openden we in 2017 ons eerste zonnepanelenveld, waarmee we onze elektrische zandzuiger voorzien van eigen opwekte groene stroom. De komende jaren gaan we hiermee door, o.a. door de realisatie van meerdere duurzame energiebronnen op onze gebiedsontwikkelingslocaties te koppelen aan het elektrische materieel. 

Doordat we zijn aangesloten bij diverse sectorinitiatieven, hopen we vooraan te staan en onze kennis te delen met branche- en sectorgenoten, zodat we niet allen onze bedrijfsvoering verduurzamen, maar ook onze omgeving verrijken we onze (groene) kennis en ervaring. 

Zo werken we toe naar een CO₂-neutrale toekomst. Voor ons beginnend in 2030.