De toekomst begint nu

We werken aan landschappen voor de toekomst. Dat schept verantwoordelijkheden. En uiteraard beseffen we dat we met onze activiteiten impact hebben op mens en milieu. Tegelijkertijd zetten we ons in om die impact te beperken. Sterker nog: om die impact om te zetten in een positief effect.

Content Paragraphs

Door stappen te zetten

We zitten met z'n allen middenin grote uitdagingen. Klimaatverandering bijvoorbeeld. En de energietransitie, de druk op de natuur en biodiversiteit. Hoe zorgen we dat we met al deze ontwikkelingen toch een prettige en veilige toekomst voor generaties na ons bouwen? K3 zet als familiebedrijf kleine stappen richting een duurzamere omgeving voor de volgende generaties. Deze stappen maken we meetbaar om te kunnen leren en zodoende verbeteringen aan kunnen te brengen. Hierover zijn we transparant naar onze omgeving, klanten en andere relaties.

Title
Naar een CO₂-neutrale toekomst

Text

Wij willen werken aan oplossingen voor de gevolgen die klimaatverandering heeft voor onze leefomgeving. Tegelijkertijd willen we daarbij ecosystemen stimuleren en de biodiversiteit ontwikkelen. En waar wij werken, geven we graag duurzame energie een plek in het landschap. We werken daarbij samen met Vattenfall en duurzame energiecoöperaties. En we stellen onszelf uiteraard ook doelen: in 2030 willen wij als K3 organisatie volledig CO₂-neutraal zijn. En daar doen we al veel aan. Met resultaat. Onze CO₂-uitstoot daalt ieder jaar. Dat lees je in onze emissie-inventarisaties. Zo werken we toe naar een CO₂-neutrale toekomst.

Sectorinitiatieven

Maar het werken aan CO₂-reductie gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Daarom participeren wij in verschillende sectorinitiatieven. Want samen kun je nóg meer. Door ons aan te sluiten bij sectorinitiatieven, willen we als K3 organisatie vooraan staan en onze kennis te delen met branche- en sectorgenoten. Zodat we niet allen onze bedrijfsvoering verduurzamen, maar ook onze omgeving verrijken met onze (groene) kennis en ervaring. 

CO₂-prestatieladder

Om de voortgang van de CO₂-reductie te kunnen meten en hierover transparant te rapporteren, gebruiken we de systematiek van de CO₂-prestatieladder. De Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen SKAO beheert dit systeem. Onderdelen van deze systematiek zijn een halfjaarlijkse rapportage volgens een standaard methode en een jaarlijkse externe audit door een onafhankelijke partij, in ons geval KIWA. Meer informatie over onze CO₂-prestaties is te vinden op de website van de SKAO via de link hieronder.