Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

We werken op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs
Thema(’s) geselecteerd
- Filter op thema -

Amerika

We werken aan een plan om deze zandwinning natuurlijk en recreatief verder te ontwikkelen.

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

In dit gebied werken we aan een plan voor natuur, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie.

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.

De Scholvert - Ossenwaard

Het winnen van lokale grondstoffen en daarmee het gebied deels natuurlijk vormgeven, de mogelijkheden voor extra waterberging vergroten én perspectief bieden voor de agrariër. 

Demen-Dieden

Met verschillende partijen hebben we de afgelopen jaren gewerkt een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid tussen Demen en Dieden.

Erfkamerling­schap

In het Rijnstrangengebied werkten we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van waterriet.
Placeholder image

Erlecomse Kaliwaal

In de Erlecomse Kaliwaal creëren we door verondieping een goede basis voor dynamische riviernatuur.

Gamerensche Waard

De Gamerensche Waard is door verondieping een prachtig natuurgebied geworden.

Geluidsduinen Beuningen

In de oksel van de A50 en A73 bij Beuningen creëren we geluidsduinen in de vorm van een glooiend parklandschap.

Gendtse Waard

In de Gendtse Waard werken we aan de herinrichting van het westelijk deel van de uiterwaard. In dit 220 hectare groot gebied realiseren we een dynamisch riviernatuurgebied.

Goorsche Veld

In het Goorsche Veld verondiepen we een oude zandwinplas waarmee we de natuur in en rond de plas ontwikkelen.
Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Hemelrijkse Waard

In de Hemelrijkse Waard komen natuur, hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit samen. 

Hooge Kampse Plas

Van ‘stinkgat’ naar een prachtig natuurgebied.

i-Lent

De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Kaliwaal & Waaier van Geulen

In dit gebied leggen we de basis voor de ontwikkeling van een dynamisch riviernatuurgebied.

Keent

In de Keentse uiterwaard hebben we gewerkt aan een riviernatuurgebied waarbij ook de hoogwaterveiligheid is vergroot.

Kesselse Waard

In deze Maasuiterwaard leggen we de basis voor de ontwikkeling van riviernatuur.

Koornwaard Empel

In de Koornwaard langs de Maas bij Empel creëren we door verondieping een goede basis voor natuurontwikkeling.  

Koornwaard Heukelum

Van deze diepe plas hebben we een ondiepere plas gemaakt waarbij de natuur in en rondom het water kan floreren.

Kraaienhof

In samenwerking met de omgeving en andere betrokken partijen hebben we een divers natuurgebied gerealiseerd.

Landschapswal Waalbos Rijsoord

Rondom het Waalbos in Rijsoord willen we samen met Staatsbosbeheer een landschapswal aanleggen. Deze wal vormt een groene buffer.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Loonse Waard

De Loonse Waard is een populaire recreatieplas langs de Maas. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een goed leefgebied voor planten en dieren.
Placeholder image

Marspolder

Natuurgebied de Marspolder is ontstaan door zand- en grindwinning en is inmiddels een fraai natuurgebied.

Middelberterplas

Een groene long waar flora en fauna zich in en rond de Middelberterplas beter kan ontwikkelen. Dat is wat we willen realiseren met de herinrichting van de Middelberterplas.  

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Neswaarden

Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Zaltbommel verbeteren we de natuurwaarden van een deel van natuur- en recreatiegebied De Neswaarden in Aalst.  

Ooijse Graaf

Samen met ARK Natuurontwikkeling hebben we de handen ineengeslagen en willen we met hen én met de omgeving deze oude rivierarm versterken.

Oosterhoutse Waarden

Met de herinrichting van de Oosterhoutse Waarden realiseren we 135 hectare nieuwe natuur.

Oosterhoutse Waarden - Dorpspolder en Oostelijke Polder

In twee deelgebieden van de Oosterhoutse Waarden willen we samen met Staatsbosbeheer een herinrichting doen om de natuurwaarden van het gebied te vergroten.

Perceel Filippo (Randwijkse Waarden)

Door kleiwinning zorgen we voor een goede basis voor natuurontwikkeling in perceel Filippo. Dat het laatste deel vormt van de herinrichting van het project Randwijkse Waarden.  

Perceel Roozendaal (Millingerwaard)

We willen dit gebied onder invloed brengen van hoog- en laagwater, waardoor riviernatuur zich in het gebied kan gaan ontwikkelen.

Plas Caron

Samen met betrokken partijen hebben we een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.
Placeholder image

Plas Trimunt

Door delen van de plas opnieuw in te richten, maken we het gebied aantrekkelijker voor flora en fauna.

Plas Walenhoek

Vlakbij Ochten vind je Plas Walenhoek. Door herinrichting maken we de nu relatief diepe plas leefbaarder.

Revensweert

In de uiterwaard Revensweert werken we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van rietmoeras.
Rhederlaag

Rhederlaag

Recreatiegebied Rhederlaag is een begrip in de regio. We willen dit gebied recreatief en natuurlijk verder ontwikkelen.

Roetwaarden en Hooge Waard

Samen met Staatsbosbeheer zorgen we voor landschappelijke en ecologische verbetering van een aantal plassen langs de IJssel.

Sandenburgerwaard

Door kleiwinning creëren we in een uiterwaard van de Nederrijn een basis voor een aantrekkelijk, natuurlijk landschap.

Schalkwijker Buitenwaard

In de Schalkwijker Buitenwaard realiseren we samen met Staatsbosbeheer meer gevarieerde (rivier)natuur, waarbij de rivier voor meer dynamiek zorgt.

Schoutenwaard

In het westelijk deel van de Schoutenwaard, tussen Randwijk en Opheusden, willen we de basis leggen voor een gevarieerd natuurgebied.

Strandpark Slijk Ewijk

Strandpark Slijk-Ewijk is als recreatiegebied uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Uiterwaarden Rha

Flora en fauna krijgen alle ruimte in de uiterwaarden van de IJssel bij Rha door kleiwinning. 

Veenoordkolk & Teugse Kolk Deventer

De Veenoordkolk en Teugse Kolk vormen de ‘entree’ van Deventer. We hebben deze entree landschappelijke en ecologisch verbeterd.

Zonthermiepark Dorkwerd

In Groningen werken we aan een bijzonder project: we realiseren er samen met Novar, TVP Solar en WarmteStad het grootste zonthermiepark van Nederland.