Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

We werken op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs
Thema(’s) geselecteerd
- Filter op thema -

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

In dit gebied werken we aan een plan voor natuur, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie.

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.

Demen-Dieden

Met verschillende partijen hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid tussen Demen en Dieden.
Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Hemelrijkse Waard

In de Hemelrijkse Waard komen natuur, hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit samen. 

i-Lent

De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Keent

In de Keentse uiterwaard hebben we gewerkt aan een riviernatuurgebied waarbij ook de hoogwaterveiligheid is vergroot.

Loonse Waard

De Loonse Waard is een populaire recreatieplas langs de Maas. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een goed leefgebied voor planten en dieren.

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Ooijen-Wanssum

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum hebben we twee hoogwatergeulen aangelegd.  

Ruimte voor de rivier Deventer

Voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer zijn zes neuvengeulen aangelegd om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven.

Sandenburgerwaard

Door kleiwinning is in een uiterwaard van de Nederrijn een basis gecreëerd voor een aantrekkelijk, natuurlijk landschap.

Schalkwijker Buitenwaard

In de Schalkwijker Buitenwaard realiseren we samen met Staatsbosbeheer meer gevarieerde (rivier)natuur, waarbij de rivier voor meer dynamiek zorgt.