Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

We werken op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs
- Filter op thema -

Dorkwerd

In Groningen werken we aan de afwerking van baggerdepot Dorkwerd tot een ecologisch en landschappelijk ingepast zonthermiepark.
Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard-Zuid

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.