Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

We werken op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs
Thema(’s) geselecteerd
- Filter op thema -

Dorkwerd

In Groningen werken we aan de afwerking van baggerdepot Dorkwerd tot een ecologisch en landschappelijk ingepast zonthermiepark.
Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Molenkampen

In Beusichem realiseren we een nieuw natuurgebied in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. Daarbij willen we duurzame energie inpassen in het nieuwe landschap.

Zonneweide Lingemeren

Op de Lingemeren werken we aan allerlei duurzame energie-initiatieven. De zonneweide is er daar één van.