Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

We werken op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs
Thema(’s) geselecteerd
- Filter op thema -

Eisenhowerplas

Samen met Vattenfall hebben we het plan om een drijvend zonnepanelenpark op de Eisenhowerplas in Elst te maken. Dit combineren we met een nieuwe groene inrichting rondom de plas.

Geluidswal Apeldoorn

Dat je in een korte tijd op een duurzame manier het geluid van de snelweg kunt reduceren, bewijst de geluidswal in Apeldoorn langs de A50.
Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Molenkampen

In Beusichem realiseren we een nieuw natuurgebied in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. Daarbij willen we duurzame energie inpassen in het nieuwe landschap.

Zonneweide Lingemeren

Op de Lingemeren werken we aan allerlei duurzame energie-initiatieven. De zonneweide is er daar één van.

Zonprojecten

Op verschillende locaties realiseren we zonneparken om onze eigen energie op te wekken. Dit sluit aan bij onze ambitie om CO2-neutraal te kunnen opereren vanaf 2030.

Zonthermiepark Dorkwerd

In Groningen werken we aan een bijzonder project: we realiseren er samen met Novar, TVP Solar en WarmteStad het grootste zonthermiepark van Nederland.